Aktywni obywatele na rynku pracy

2021.10.19

Fundacja Republikańska

Ideą projektu jest chęć kształcenia nowych kadr dla państwa – administracji, służby zagranicznej, organizacji politycznych i think-tanków. Naszą ambicją jest przekazywanie wiedzy oraz inspirowanie kolejnych roczników studentów i absolwentów do pracy na rzecz Polski i angażowania się w życie społeczno-polityczne i gospodarcze państwa. Mamy świadomość tego, że nowoczesne, sprawne państwo musi posiadać profesjonalne kadry, przygotowane merytorycznie oraz mające świadomość prymatu dobra wspólnego. Mając za punkt wyjścia wiedzę i kompetencje praktyczne, chcemy również przekazywać uczestnikom jak ważne jest bycie aktywnym obywatelem, co to znaczy i jak łączyć działalność społeczną z pracą zawodową. 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest praca na rzecz Polski w kraju i za granicą. W ramach projektu odbędą się zajęcia z przedstawicielami administracji publicznej i biznesu. 

Cel

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji studentów i absolwentów, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy zwłaszcza tych planujących swoją karierę zawodową w pracy dla państwa. Chcemy zainspirować do podjęcia pracy zgodnej własnymi zainteresowaniami i wykształceniem oraz zwiększyć poczucie własnych możliwości i sprawczości.

Dla kogo?

Aktywni Obywatele na Rynku Pracy – Akademia Fundacji Republikańskiej to projekt edukacyjny, adresowany do studentów ostatnich lat studiów oraz młodych absolwentów 

Kryteria

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza poprzez link oraz dołączenie swojego CV. Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Termin

Wszystkie zajęcia odbędą się w dniach 20-21 oraz 27-28 listopada 2021 w Warszawie w siedzibie Fundacji Republikańskiej.

Tematy zajęć:

  1. Rola dyplomacji w XXI wieku – Prof. Arkady Rzegocki 
  2. Kulisy pracy w dyplomacji – jak od kuchni wygląda służba zagraniczna i jakie kompetencje są potrzebne, by ją realizować – Agata Supińska
  3. Praca dla ogółu. Ideały kontra tzw. prawdziwe życie. O postawach obywatelskich w pracy na rzecz dobra wspólnego – Marek Wróbel
  4. Służba cywilna – praca marzeń dla ludzi o mocnych nerwach – Wojciech Kaczor
  5. Kompetencje przyszłości – azymut na rynek czy na serce? – o popycie na kompetencje przyszłości i o tym na ile prognozy i obserwacje rynku pracy pomagają w planowaniu własnego rozwoju – Kacper Nosarzewski
  6. Pierwsze kroki na rynku pracy – Anna Julia Urbańska
  7. OSINT – pozyskiwanie informacji metodą białego wywiadu – Grzegorz Kędzia
  8. Polityka miejska i kampanie wyborcze na poziomie samorządowym – Kamil Orzeł
  9. Trening telewizyjny i radiowy – Maciej Chudkiewicz
  10. Opanuj tremę – wystąpienia publiczne – Ksawery Szlenkier

Uwaga! Obowiązuje rekrutacja! Zgłoś się już teraz!

Uczestnicy programu otrzymają dyplomy uczestnictwa w Akademii Fundacji Republikańskiej. 

„Projekt sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.