Polityka prywatności Fundacji Republikańskiej

1. Przesyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego albo w dowolnej innej formie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzane danych osobowych. Będą one przechowywane do czasu wycofania zgody z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Do wycofania zgody wystarczy przesłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@fundacjarepublikanska.org

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Republikańska z siedzibą w Warszawie (adres: 00 – 042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41, e-mail: biuro@fundacjarepublikanska.org).

4. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu informowania o działaniach fundacji oraz w celu zarządzania relacjami.

5. Dane będą przetwarzane do końca działalności fundacji lub do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych danych.

6. Ma Pani/Pan również prawo w każdym czasie dowiedzieć się, jakie Pani/Pana dane osobowe posiadamy, a także zwrócić się o sprostowanie tych danych, bądź ich usunięcie.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (giodo.gov.pl).

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.