Dorota Baum-Walczak

2021.08.19

Fundacja Republikańska

Związana z Fundacją od 2021 roku, gdzie zajmuje się sprawami administracyjnymi biura.
Posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy biurowo-administracyjnej i stale poszerzająca swoje kompetencje, wiedzę oraz umiejętności na różnych płaszczyznach.
Wolny czas najchętniej spędza twórczo lub aktywnie. Amatorsko fotografuje, uprawia sport oraz podróżuje.

Ostatnie Wpisy

Odporność zbiorowa

2022.01.13

Fundacja Republikańska

Emerytura albo gospodarstwo

2022.01.13

Fundacja Republikańska

Przyszłość jest dziś. Kilka słów o rynku pracy.

2022.01.13

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.