Wspierajcie pismo niedotowane!

2012.02.03

Zespół "Rzeczy Wspólnych"

Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił wyniki corocznego konkursu na dofinansowanie czasopism kulturalnych. Kolejny raz okazało się, że zdaniem urzędników MKiDN „Rzeczy Wspólne” – w przeciwieństwie do wielu innych czasopism dotowanych łączną kwotą 3,5 miliona złotych – nie zasługują na wsparcie w ramach programu.

Już ubiegłoroczne przyznanie dotacji wywołało liczne kontrowersje – wówczas po interwencji dziennikarzy zaniepokojonych nieprzyznaniem dotacji żadnemu konserwatywnemu czasopismu minister Bogdan Zdrojewski zdecydował się przyznać dodatkowe środki.

Do osiągnięcia limitu punktowego uprawniającego do otrzymania dotacji „Rzeczom Wspólnym” zabrakło… 1,2 punktu. Co ciekawe, „Fronda”, która wnioskowała o wyższą kwotę i potrzebowała wyższego limitu punktowego również znalazła się dokładnie „pod kreską” – zabrakło 2 punktów. Wygląda więc na to, że w tym roku środki zostały przyznane przez urzędników w sposób bardziej inteligentny. Tradycyjnie wysokimi kwotami wsparto „Krytykę Polityczną” (106,4 tysiąca złotych), „Res Publicę Nową” (105,9 tys), „Tygodnik Powszechny” (105 tys), „Więź” (105 tys) i „Znak” (103,3 tys.), „Cwiszn. Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce” (89,5 tys) i „Przegląd Polityczny” (97,5 tysiąca złotych.). Mniejsze dotacje otrzymały jednak tym razem już w pierwszym rozdaniu m.in. „Christianitas” (56,8 tys.), „Pressje” (56,7 tys) i „Nowy Obywatel” (35,3 tys.).

„Rzeczy Wspólne” od początku powstają dzięki ofiarności darczyńców Fundacji Republikańskiej, wiernym czytelnikom i prenumeratorom pisma. Wierzymy, że dzięki Państwa wsparciu pismo będzie mogło istnieć nadal i mimo trudnej, nierównej konkurencji na dotowanym rynku czasopism idei. Dlatego prosimy raz jeszcze o rozważenie możliwości dołączenia do grona prenumeratorów pisma i darczyńców Fundacji Republikańskiej!

Ostatnie Wpisy

Spotkanie noworoczne 6.02

2020.01.20

Fundacja Republikańska

Spotkanie Pod Spodem: „Porno a demografia”

2020.01.15

Fundacja Republikańska

5G technologiczny święty Graal?

2019.12.31

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!