Wieczór promocyjny książki OMP i RW

2010.12.14

Zespół "Rzeczy Wspólnych"

W najbliższy czwartek zapraszamy serdecznie na kolejną debatę Rzeczy Wspólnych. Tym razem, wraz z Ośrodkiem Myśli Politycznej będziemy promować książkę „Polska czyli… Idee wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej tradycji intelektualnej” nad którą RW objęły patronat.

W debacie wezmą udział: prof. Arkady Rzegocki (Uniwersytet Jagielloński, redaktor tomu), prof. Janusz Ekes (WSB-NLU w Nowym Sączu, autor książki „Złota demokracja”), red. Bartłomiej Radziejewski („Rzeczy Wspólne”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a debatę poprowadzi redaktor Bronisław Wildstein.

Dyskusja odbędzie się 15 grudnia o godzinie 18.00 w Kluboksięgarni Tarabuk przy ul. Browarnej 6.
Jak zwykle na naszych spotkaniach będzie okazja do nabycia Rzeczy Wspólnych oraz promowanej książki.

Ostatnie Wpisy

Oświecić Islam

2021.04.16

Fundacja Republikańska

Sektor obywatelski

2021.03.31

Fundacja Republikańska

Problemy lokalne, problemy globalne

2021.03.26

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.