Książka OMP o polskiej myśli narodowej pod naszym patronatem

„„Naród – Idee polskie” to kolejny tom wydany przez krakowski Ośrodek Myśli Politycznej w ramach serii "Polskie Tradycje Intelektualne". „Rzeczy Wspólne objęły go patronatem. Książka jest obszerną antologią tekstów najwybitniejszych polskich ideologów narodowych.

Ten zbiór esejów i artykułów prezentuje przekrój historii pojęcia narodu polskiego od samych jego początków. Obok znanych nazwisk takich jak Staszic, Krasiński, Dmowski czy Rzewuski spotkamy także autorów mniej rozpoznawalnych, lecz godnych uwagi, jak Stanisław Koźmian, Józef Supiński czy Jan Mosdorf.Czytaj dalej

Wizja kultury

Wizja kultury

Richard M. Weaver

Sama idea kultury koliduje ze ślepym progresywizmem, przez który rozumiem taki stan umysłu, który mierzy wszystko jedynie za pomocą liczb i linearnego wzrostu. Ponieważ kultura funkcjonuje w sferze jakości i nie oferuje coraz okazalszych wielkości, lecz coraz bardziej wyrafinowane i intensywne uczucia, angażuje ducha znajdującego się poza myśleniem tych, którzy pozwolili, by ich umysły zdominowały materialne kategorie. Prędkość i masa – właściwie slogany współczesnej zachodniej cywilizacji – są antytezami kultury.Czytaj dalej

Dwa (sarmackie) traktaty o wolności

Dwa (sarmackie) traktaty o wolności

Bartłomiej Kachniarz

Niezmiernie ważne wydaje się przypominanie Polakom, skąd pochodzą, skąd wzięła się ich wielkość – i jak wyglądała ich wolność, zmitologizowana i zapomniana. Dlatego ogromnie istotne jest przypominanie traktatów politycznych wieku XVI. Znakomitym przykładem pracy na tej niwie jest książka „Krzysztofa Warszewickiego i Anonima uwagi o wolności szlacheckiej”.

Czytaj dalej

Arystoteles przeciwko liberałom

Arystoteles przeciwko liberałom

Marcin Gajek

W świetle klasycznej myśli republikańskiej nowożytna, liberalna koncepcja państwa jest niezwykle problematyczna. Śmiało można zaryzykować twierdzenie, iż w oczach Arystotelesa nie zasługiwałaby ona wręcz na miano państwa. Jego istota tkwi bowiem głębiej niż jedynie w zapewnianiu bezpieczeństwa i tworzeniu warunków „dla ułatwiania wymiany towarów”. Życie w polis to życie zorganizowane wokół wspólnego celu, którym jest dążenie do doskonałości.Czytaj dalej

O republice i postawie republikańskiej. Część 1: Dziedzictwo Platona

O republice i postawie republikańskiej. Część 1: Dziedzictwo Platona

Zbigniew Stawrowski

Idea republiki – przy jej właściwym rozumieniu – odzwierciedla i niesie w sobie najgłębsze intuicje spośród tych, które towarzyszyły refleksji politycznej od początku naszej cywilizacji. Co więcej, jest to stanowisko mogące objąć sobą wszystkie rzetelne punkty widzenia, także te, które w zbyt jednostronnej i przeakcentowanej formie podnoszone są przez reprezentantów innych nurtów.

Czytaj dalej

Close