Ewa Thompson w „Rzeczpospolitej”: nie wracajcie do Barbarii

Ewa Thompson w „Rzeczpospolitej”: nie wracajcie do Barbarii

W sobotnim wydaniu magazynu „Plus Minus”, regularnym dodatku do „Rzeczpospolitej”, Ewa Thompson w eseju „Nie wracajcie do Barbarii” analizuje relację pomiędzy polską praktyką polityki a światem klasycznych wartości i obywatelskich cnót, o których pisał m.in. Platon. Czytaj dalej

Czy potrafimy się porozumiewać?

Czy potrafimy się porozumiewać?

Ewa Thompson

Moralność i życie intelektualne są ze sobą nierozerwalnie związane. Aby prowadzić badania społeczne czy powiedzieć cos ważnego w jakiejkolwiek dziedzinie: filozofii, psychologii, polityce, literaturze; aby dojść do prawidłowych wniosków o czymkolwiek, należy podejść do badań z wlaściwą postawą moralną, należy rozwinąć w sobie pewne cnoty.Czytaj dalej

Krzysztof Wołodźko w Niezależnej.pl o tekście Thompson

Krzysztof Wołodźko w Niezależnej.pl o tekście Thompson

Na portalu Niezależna.pl ukazał się felieton Krzysztofa Wołodźki, w którym autor odnosi się do ostatnich głośnych wydarzeń w kraju (m.in. do sprawy Michała Tuska) i odnajduje znaczące paralele pomiędzy strategiami myślenia w dzisiejszej polityce a pojęciami kolonializmu oraz postkolonializmu. W swojej analizie Wołodźko odwołuje się do wielokrotnie już komentowanego tekstu Ewy Thompson „O kolonizacji Europy Środkowej” z 8 nr. „Rzeczy Wspólnych”.Czytaj dalej

„Wyborcza” o nowych „RW” i Wielkiej polskiej powieści

To już kolejny raz, kiedy „Rzeczy Wspólne” doznały zaszczytu goszczenia na łamach „Gazety Wyborczej”. Tym razem za sprawą tekstu prof. Thompson o Wielkiej polskiej powieści, który szczególnie zainteresował pisarza i krytyka literackiego, Krzysztofa Vargę. Jak można się oczywiście spodziewać, z tekstu autora artykułu bije naiwne zadowolenie ze stanu polskiej literatury oraz całego społeczeństwa.

Czytaj dalej

Thompson: jednak kolonializm. Uwagi epistemologiczne

Thompson: jednak kolonializm. Uwagi epistemologiczne

Piąty numer „Tekstów Drugich” z 2010 roku zawiera artykuły polemizujące z koncepcją kolonializmu i postkolonializmu w odniesieniu do Polski ((Artykuły w „Tekstach Drugich” 2010 nr 5: L. Koczanowicz Post-postkomunizm a kulturowe wojny, s. 6-21; D. Kołodziejczyk Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią, s. 22-39; G. Borkowska Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka, s. 40-52. W zupełnie innym kierunku poszedł niedawno „Slavic Review” publikując artykuł Elżbiety Ostrowskiej Desiring the Other. The ambivalent Polish self in novel and film ( „Slavic Review” 2011 t. 70 nr 3), s. 503-523. Tutaj perspektywa postkolonialna jest utrzymana w całej rozciągłości.)) . Autorzy tych artykułów, skądinąd znakomici literaturoznawcy, zalecają zastąpienie perspektywy kolonialnej i postkolonialnej perspektywą „zależnościową” i „postzależnościową”. Argumenty są następujące: Polska była „zależna” od Związku Sowieckiego w okresie powojennym (można dodać, że „zależna” była również od Rosji, Prus i Austrii w okresie rozbiorów). Polemiści twierdzą, że tej zależności nie można nazwać kolonializmem, gdyż związany jest on z podbojami zamorskimi, zaś Polska graniczyła czy graniczy z państwami, od których była zależna.

Czytaj dalej

Wielka polska powieść

Wielka polska powieść

Ewa Thompson

Postuluję: wielka polska powieść musi zostać napisana i naleciałości kolonializmu muszą z niej zniknąć. Polszczyznę trzeba odkolonizować i wydobyć z niej jej potencjał. Mimo że pole systemowe uszkodzono tysiące razy – to pole systemowe, które było kiedyś, w czasach renesansu i baroku, całkowicie nowe, lśniące i gotowe do użytku. Ta wielka powieść barokowa, która Europę Wschodnią opowiedziałaby Zachodowi, nie została napisana.Czytaj dalej

Close