rzeczy

„Rzeczy Wspólne” 

Pismo jest wydawane przez Fundację Republikańską, a jego celem jest kształtowanie poglądów elit politycznych, akademickich, biznesowych, społecznych, samorządowych. „Rzeczy Wspólne” starają się dostarczyć tym elitom kompletny zestaw informacji i opinii na temat najważniejszych problemów współczesnej Rzeczpospolitej.

„Rzeczy Wspólne” to kwiat nowego pokolenia polskiej inteligencji.
prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog

Dotyczy to zarówno tematyki politycznej, jak społecznej i kulturalnej. Właśnie dlatego „Rzeczy Wspólne” pisały o Polsce, jako państwie drapieżczym, opisywały główne wyzwania dla naszego kraju na najbliższe lata, w sposób komplementarny przedstawiły diagnozę i zagrożenia, jakie wynikają z zapaści demograficznej RP, przedstawia korzyści z rozszerzenia sfer wolności czy cele, jakie powinna realizować Polska poprzez Parlament Europejski.

„Rzeczy Wspólne” są odtrutką na zalewający nas „postpolityczny” bełkot.
Bronisław Wildstein, pisarz i publicysta

Wśród kwartalników „Rzeczy Wspólne” są zjawiskiem wyjątkowym, ponieważ nie zajmują się – jak inne periodyki tego rodzaju – jedynie sferą filozofii i idei, ale są zamieszcza głębokie analizy ekspertów. Jest więc raczej pismem eksperckim, które stawia diagnozy i pokazuje sposoby rozwiązywania problemów. Wiąże się to z innym sposobem redakcji tekstów – są one napisane przejrzystym i jasnym językiem. Takim, jakim posługuje się kadra menedżerska i publicyści.

„Rzeczy Wspólne” to najciekawszy obok „Arcanów” periodyk prawicy intelektualnej.
Ludwik Dorn, b. Marszałek Sejmu

Ambicją pisma jest przyciąganie najlepszych fachowców, najbardziej opiniotwórczych publicystów i naukowców oraz czynnych polityków, którzy są jednocześnie ekspertami. Dlatego na łamach „Rzeczy Wspólnych” publikują: prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Antoni Kamiński, prof. Jerzy Hausner, prof. Krzysztof Rybiński, prof. Krystyna Iglicka – Okólska, prof. Stanisław Koziej, Rafał Antczak, Tomasz Wróblewski, Mariusz Swora, dr Łukasz Hardt, Anna Streżyńska, Robert Gwiazdowski, Marcin Chludziński, Michał Czarnik, Paweł Kowal, Konrad Szymański czy Leszek Miller. Redaktorem naczelnym pisma jest Mariusz Staniszewski, a jego zastępcą Bartosz Marczuk.

„Rzeczy Wspólne” próbują spojrzeć na kwestie publiczne nie przez pryzmat personalnych sympatii i antypatii, tylko przez pryzmat realnych problemów, które mają Polska i Polacy.
prof. Antoni Dudek, historyk

Zestaw autorów publikujących na łamach pisma pokazuje dość jednoznacznie, że „Rzeczy Wspólne” prezentują poglądy konserwatywne i wolnorynkowe. Kwartalnik nie jest jednak zamknięty na autorów o innych poglądach. Jesteśmy otwarci na wymianę myśli i poglądów z innymi środowiskami. Także tymi, które znajdują się na zupełnie przeciwnym biegunie poglądów. Zawsze jednak stawimy jeden warunek – dyskusja musi odbywać się wyłącznie na argumenty. Pozwala na to objętość pisma – około 200 stron (w formacie 163 x 230).

Close