V Kongres Republikański

V Kongres Republikański odbył się w Warszawie 12 listopada 2011 roku. Jego tematami przewodnimi były hasła Rodzina. Demografia. Migracje.

PROGRAM V KONGRESU REPUBLIKAŃSKIEGO

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników. Kawa

11:00 – 11:10 Otwarcie kongresu

Odchodzący prezes Fundacji Republikańskiej poseł Przemysław Wipler i nowy prezes Fundacji Republikańskiej Marcin Chludziński

11:10 – 11:15 Prezentacja programu Kongresu i filmu – Krzysztof Bosak

11:15 – 11:50 Projekcja filmu

Film dokumentalny Fundacji Republikańskiej pt. „To nie jest kraj dla młodych ludzi”

11:50 – 13:45 SESJA I: Przemiany demograficzne a gospodarka

„Przeobrażenia demograficzne a rozwój gospodarczy”

Dr Rafał Wójcikowski – ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego, prezes Fundacji Aurea Libertas i ekspert Fundacji Republikańskiej

„Transfery międzypokoleniowe w finansach publicznych”

Paweł Dobrowolski – ekonomista i prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju

„Zmiany demograficzne a system ubezpieczeń społecznych”

mec. Paweł Pelc – radca prawny, ekspert w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, b. wiceprezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

„Finansowe konsekwencje załamania demograficznego – konieczność polityki prorodzinnej”

Cezary Mech – ekonomista, b. wiceminister finansów i b. prezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

„Geriatric Park. Urbanistyka miast w warunkach kryzysu demograficznego”

dr inż. arch. Michał Domińczak – ekspert Fundacji Republikańskiej, b. miejski konserwator zabytków w Łodzi, pracownik Politechniki Łódzkiej

Dyskusja z prelegentami

13:40 – 14:40 Obiad

14:40 – 16:50 SESJA II: Polityka prorodzinna

„Gospodarka to ludzie. Rola państwa i samorządu w kształtowaniu polityki rodzinnej”

Stanisław Kluza – ekonomista, b. minister finansów i b. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

„Demografia a polityka podatkowa”

Paweł Gruza – prawnik, przedsiębiorca, szef zespołu ds. podatkowych w Fundacji Republikańskiej

„Rozwiązania polityki prorodzinnej w różnych państwach europejskich”

mec. Michał Czarnik – radca prawny, ekspert i szef Zespołu ds. Rodziny w Fundacji Republikańskiej

„Rozwiązania polityki prorodzinnej w USA. Przypadek stanu Kolorado”

Michał Krupa – historyk, doktorant KUL, ekspert ds. amerykańskich Fundacji Republikańskiej

„Ocena stanu polityki wobec rodzin i postulaty Związku Dużych Rodzin Trzy Plus”

Dymitr Hirsch – prawnik, przedsiębiorca, członek zarządu Związku Dużych Rodzin Trzy Plus

„Wojna światów. Czy kontrrewolucja obyczajowa jest możliwa?”

Prezentacja wyników badań jakościowo-ilościowych dokonanych na zlecenie Fundacji Mamy i Taty przez Marka Grabowskiego, socjologa z Grupy IQS

Dyskusja z prelegentami

16:50 – 18:00 Blok III: Migracje

„Państwo polskie wobec imigracji. Ramy polityki”

Daniel Pawłowiec – politolog, b. wiceszef UKIE, wydawca kwartalnika „Polityka Narodowa”

„Repatriacja w III RP. Historia, sytuacja obecna, perspektywy”

Michał Dworczyk – historyk, ekspert ds. polityki wschodniej, członek zarządu Wspólnoty Polskiej

„Porównanie polityki repatriacyjnej Polski, Niemiec, Rosji i Kazachstanu”

dr Robert Wyszyński – socjolog kultury zajmujący się narodami Europy Wschodniej, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego

Dyskusja z prelegentami

18:00 Zamknięcie Kongresu. Zaproszenie na część nieoficjalną

Close