III Kongres Republikański

13 listopada 2010 r. w warszawskim Pałacu Sapiehów odbył się Kongres pod hasłem „O co walczymy? Republikanie, wolnościowcy, obywatele – o mediach gospodarce i działalności społecznej” Swoje prezentacje miały liczne organizacje partnerskie, w tym Radio WNET, wPolityce.pl, Rebelya.pl, Instytut Sobieskiego, Instytut Misesa, Klub Jagielloński, KoLiber czy Fundacja Narodowego Dnia Życia. Wśród zaproszonych gości byli m.in. red. Michał Szułdrzyński (Rzeczpospolita), dr Krzysztof Mazur (Klub Jagielloński), dr Tomasz Terlikowski (Fronda), dr Piotr Dardziński (Centrum Myśli JPII), Przemysław Wipler (Fundacja Republikańska) i dr Tomasz Sommer (Najwyższy Czas!).

Program Kongresu:

(11.00-12.00) Otwarcie. Sesja warsztatowa – integracja lokalna i sieciowanie środowiska osób aktywnych bądź chcących zwiększyć swoją aktywność w działalności publicznej.

I BLOK PREZENTACJI O co walczymy? Republikanie, wolnościowcy, obywatele – o mediach, gospodarce i działalności społecznej.

(12.00-13.00) Sesja I: media:

radio WNET – Krzysztof Skowroński: Jak opowiadać o tym, o czym nie mówi się w mediach konwencjonalnych?.

portal wPolityce.pl – Michał Karnowski: Budowa myślącego, poważnego i wolnego miejsca rozmowy o Polsce.

kwartalnik Forum Prawnicze – dr Adam Szafrański i Krzysztof Szczucki: Nowy kwartalnik (tyko?) dla teoretyków prawa.

kwartalnik Rzeczy Wspólne – Bartłomiej Radziejewski: O polityce i gospodarce po republikańsku.

(13.00-14.00) Sesja II: obywatele

Instytut Misesa – Edukacja ekonomiczna w czasach dominacji sofizmatów ekonomicznych.

Fundacja Republikańska – Przemysław Wipler: O deregulacji, dywersyfikacji i innych misjach niemożliwych.

Klub Jagielloński – Paweł Musiałek: Republikanizm w Małopolsce.

Warsztaty Idei Obywateli Rzeczpospolitej – dr Dariusz Kucharski: Wielkopolska praca u podstaw.

(14.00-15.00) Obiad

(15.00- 16.00) Sesja II: obywatele (c.d.)

Koliber – Co robią wolnościowcy w czasach rosnącego długu publicznego?

Odpowiedzialność Obywatelska – Piotr Micuła: Formowanie obywateli w XXI wieku.

Fundacja Narodowego Dnia Życia – Pozytywnie działać dla życia i rodziny przez cały rok.

Młodzi Konserwatyści – Szymon Ruman: 13 lat kształcimy konserwatystów. Co dalej?

(16.00-16.30) Rafał Ziemkiewicz: „Wojna polsko-polska” jako wojna postkolonialna.

(16.30-17.00) Przerwa kawowa.

(17.00 – 19.00) Debata: O wojnie domowej i wysypywaniu herbaty.

Gdzie ludzie o poglądach prawicowych, konserwatywnych, wolnościowych, republikańskich znajdują się w przestrzeni publicznej w obecnych warunkach „wojny domowej” PO-PIS? Co konstruktywnego, roztropnego możemy robić w tych warunkach i w jaki sposób? Czy w Polsce jest miejsce na ruch typu Tea Party? Czy byłby on potrzebny i dlaczego?

Zdjęcia z Kongresu: Galeria na Facebooku

Close