II Kongres Republikański

22 maja 2010 r., wspólnie z łódzką fundacją Aurea Libertas, został zorganizowany z Łodzi II Kongres Republikański pod hasłem: „Polska – na progu republikańskiego przełomu?”. Blisko 100 osób z całego kraju przyjechało do Łodzi, by dyskutować o polskim życiu publicznym przed i po 10 kwietnia, o tym co Polska może dać Europie i światu, oraz o tym jakiej republiki potrzebujemy i czy wiemy jak ją zbudować. W dyskusjach panelowych udział wzięli m.in. red. Jan Pospieszalski, red. Łukasz Warzecha (Fakt), red. Tomasz Terlikowski (Fronda), red. Piotr Lisiewicz (Gazeta Polska), prof. Jacek Bartyzel, dr Michał Łuczewski („Czterdzieści i Cztery”) , dr Paweł Milcarek (Christianitas), Krzysztof Mazur (Klub Jagielloński) oraz prof. Arkady Rzegocki (Klub Jagielloński).

Program Kongresu:

10.00 – 11.00 Rejestracja gości

11.00 – 11.15 Otwarcie Kongresu: Przemysław Wipler (Fundacja Republikańska), Rafał Wójcikowski (Fundacja Aurea Libertas)

11.20 – 12.00 Nie jesteśmy aktorami! – O obywatelskim przebudzeniu Polaków po 10 kwietnia 2010 r. – Jan Pospieszalski

12.15 – 13.45 Co nie powinno wrócić – dyskusja o polskim życiu publicznym przed i po 10 kwietnia – Piotr Lisiewicz, Tomasz P. Terlikowski, Łukasz Warzecha, Marek Wróbel

13.45 – 14.00 Przerwa kawowa

14.00 – 15.30 Co Polska może dać Europie i światu – dyskusja na temat polskiego potencjału odnowy – Jacek Bartyzel, Tomasz Gabiś, Michał Łuczewski, Bartłomiej Radziejewski

15.30 – 16.30 Przerwa obiadowa

16.30 – 18.00 Jakiej republiki potrzebujemy? Czy wiemy, jak ją zbudować? – na temat realizacji wizji polskiego republikanizmu – Jarosław Makowski, Paweł Milcarek, Krzysztof Mazur, Arkady Rzegocki, Przemysław Wipler

19.00 – do świtu Republikańska integracja: dyskusja i wieczór zapoznawczy

Zdjęcia z Kongresu: Galeria na Facebooku

Close