Republikańskie Centrum Rozwoju Regionalnego

Ruch Republikański rozwijający się w Polsce sprawnie obejmuje coraz to nowe środowiska i obszary tematyczne. Problemem jest jednak szerzenie myśli republikańskiej w ośrodkach poza Warszawa: w miastach wojewódzkich, powiatowych, etc.

Jednocześnie wielu nowych samorządowców potrzebuje wsparcia eksperckiego.

W odpowiedzi na to Fundacja Republikańska utworzyła Republikańskie Centrum Rozwoju Regionalnego (RCRR) czyli ośrodek prowadzający prace analityczne oraz szkoleniowe, którego oferta kieruje się w stronę samorządów oraz instytucji państwowych działających na szczeblu regionalnym.

Formy działalności:

  • Tworzenie analiz i raportów na zamówienie instytucji samorządu terytorialnego.
  • Tworzenie koncepcji restrukturyzacji przedsiębiorstw samorządowych.
  • Prowadzenie zamkniętych szkoleń i warsztatów dla samorządowców.
  • Opracowywanie planów transportowych i środowiskowych dla samorządów.
  • Opracowywanie dokumentów niezbędnych do utworzenia Regionalnego Programu Operacyjnego.

Close