Projekt „Odpowiedzialny partner” uruchomiony. Zapraszamy do współpracy!

2018.05.16

Fundacja Republikańska

Według ekspertów w 2017 roku inwestorzy zagraniczni zainwestowali w Polsce blisko 13 mld euro. Wobec rosnącej skali inwestorów zainteresowanych Polską, jako krajem docelowym swoich inwestycji, warto przeanalizować, jaką właściwie rolę odgrywają oni dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. W takim właśnie celu powstał projekt realizowany przez Fundację Republikańską pt. Odpowiedzialny Partner – program certyfikacji inwestorów zagranicznych w Polsce.

Inauguracja projektu odbyła się w 11 maja 2018 roku w Centrum Prasowym PAP. Podczas wydarzenia wręczone zostały pierwsze certyfikaty Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ). Otrzymały je firmy Whirlpool Company Poland oraz Orange Polska. Inaugurację poprowadzili przedstawiciele Fundacji Republikańskiej: prezes Marek Wróbel oraz koordynator projektu OWIZ Kamil Orzeł.Konferencja została otwarta przez Tadeusza Kościńskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Jak powiedział wiceminister:

W nowelizowanych przez nas narzędziach wsparcia inwestycji stawiamy na selektywne podejście do wsparcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych ukierunkowując je na obszary o najwyższej wartości dla polskiej gospodarki. Aby uzyskać wsparcie w formie grantu lub zwolnienia z podatku, projekty będą musiały spełniać szereg kryteriów jakościowych, które wykażą, że ich realizacja przyniesie wartość dodaną dla krajowej gospodarki.

Założenie projektu Fundacji Republikańskiej – ocena wpływu inwestora zagranicznego – w dużym stopniu wykazują podobne podejście do badania skutku płynącego z działalności zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce. Ocena naszych partnerów biznesowych, przyjrzenie się ich działalności oraz praktykom, pomoże w doborze najbardziej pożądliwych inwestycji z punktu widzenia polskiej gospodarki.

Następnie wiceminister Tadeusz Kościński wziął udział w debacie poświęconej roli inwestorów zagranicznych w realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Do debaty włączyli się również dyrektor Marta Poślad (Google Poland), prezes Tomasz Pisula (Polska Agencja Inwestycji i Handlu), prezes Maciej Nowohoński (Orange Polska) oraz Zygmunt Łopalewski (Whirlpool Polska).

Szczegółowa relacja z konferencji znajduje się na stronach PAP: link.

Więcej informacji o programie „Odpowiedzialny partner” można znaleźć na stronie projektu Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego.

Serdecznie zachęcamy inwestorów zagranicznych zainteresowany włączeniem się w projekt Odpowiedzialny Partner do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Ostatnie Wpisy

Umiejętności miękkie na rynku pracy

2020.03.30

Fundacja Republikańska

Plecami do kultury

2020.03.25

Fundacja Republikańska

Rządy sztucznej inteligencji

2020.03.23

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.