Projekt „Odpowiedzialny partner” uruchomiony. Zapraszamy do współpracy!

2018.05.16

Fundacja Republikańska

Według ekspertów w 2017 roku inwestorzy zagraniczni zainwestowali w Polsce blisko 13 mld euro. Wobec rosnącej skali inwestorów zainteresowanych Polską, jako krajem docelowym swoich inwestycji, warto przeanalizować, jaką właściwie rolę odgrywają oni dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. W takim właśnie celu powstał projekt realizowany przez Fundację Republikańską pt. Odpowiedzialny Partner – program certyfikacji inwestorów zagranicznych w Polsce.

Inauguracja projektu odbyła się w 11 maja 2018 roku w Centrum Prasowym PAP. Podczas wydarzenia wręczone zostały pierwsze certyfikaty Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ). Otrzymały je firmy Whirlpool Company Poland oraz Orange Polska. Inaugurację poprowadzili przedstawiciele Fundacji Republikańskiej: prezes Marek Wróbel oraz koordynator projektu OWIZ Kamil Orzeł.Konferencja została otwarta przez Tadeusza Kościńskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Jak powiedział wiceminister:

W nowelizowanych przez nas narzędziach wsparcia inwestycji stawiamy na selektywne podejście do wsparcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych ukierunkowując je na obszary o najwyższej wartości dla polskiej gospodarki. Aby uzyskać wsparcie w formie grantu lub zwolnienia z podatku, projekty będą musiały spełniać szereg kryteriów jakościowych, które wykażą, że ich realizacja przyniesie wartość dodaną dla krajowej gospodarki.

Założenie projektu Fundacji Republikańskiej – ocena wpływu inwestora zagranicznego – w dużym stopniu wykazują podobne podejście do badania skutku płynącego z działalności zagranicznego przedsiębiorstwa w Polsce. Ocena naszych partnerów biznesowych, przyjrzenie się ich działalności oraz praktykom, pomoże w doborze najbardziej pożądliwych inwestycji z punktu widzenia polskiej gospodarki.

Następnie wiceminister Tadeusz Kościński wziął udział w debacie poświęconej roli inwestorów zagranicznych w realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Do debaty włączyli się również dyrektor Marta Poślad (Google Poland), prezes Tomasz Pisula (Polska Agencja Inwestycji i Handlu), prezes Maciej Nowohoński (Orange Polska) oraz Zygmunt Łopalewski (Whirlpool Polska).

Szczegółowa relacja z konferencji znajduje się na stronach PAP: link.

Więcej informacji o programie „Odpowiedzialny partner” można znaleźć na stronie projektu Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego.

Serdecznie zachęcamy inwestorów zagranicznych zainteresowany włączeniem się w projekt Odpowiedzialny Partner do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Ostatnie Wpisy

Podatek cukrowy – komentarz gospodarczy

2020.02.12

Fundacja Republikańska

Szukamy rysownika

2020.02.03

Fundacja Republikańska

Spotkanie noworoczne 6.02

2020.01.20

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!