„Potrzeby telekomunikacyjne Polaków – kierunki rozwoju sieci stacji bazowych”

2019.03.01

Fundacja Republikańska

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 28 lutego w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, zaprezentowany został raport Fundacji Republikańskiej pt. „Potrzeby telekomunikacyjne Polaków – kierunki rozwoju sieci stacji bazowych”, który opracowany został na zamówienie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Prezentacja raportu „Potrzeby telekomunikacyjne Polaków”Fundacja Republikańska KIGEiT – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Dr Leszek Mellibruda

Opublikowany przez Centrum Prasowe PAP Czwartek, 28 lutego 2019

Według danych przedstawionych w raporcie, do końca 2019 roku będzie funkcjonować w Polsce 33 miliony aktywnych kart, co oznacza, że 97% Polaków będzie korzystać z telefonów komórkowych. Jednocześnie dynamika wzrostu ilości kart sim w najbliższych latach będzie rosła lawinowo, eksperci prognozują, że 2020 roku w Polsce będzie 43 miliony aktywnych kart sim, a rok później już 71 milionów.

Jednocześnie eksperci ocenili, że przy obecnych uregulowaniach prawnych oraz obecnym stanie infrastruktury zapotrzebowanie na transfer danych przekroczy jej możliwości o 22% już w 2020 roku.

– Brak odpowiedniej infrastruktury powoduje wykluczenie znacznej liczby obywateli z możliwości korzystania z podstawowych usług publicznych, takich jak edukacja czy ochrona zdrowia. Opóźnienia w rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej mogą powodować problemy z przesyłaniem danych, negatywnie wpływając na rozwój branż, które powinny cechować się niezawodnością – powiedział Janusz Wdzięczak, ekspert Fundacji Republikańskiej omawiając wyniki raportu.

Raport wskazuje także na niski wskaźnik penetracji siecią światłowodową w Polsce, która wynosi 2,5%. Zdecydowana większość światłowodów prowadzona jest w trakcie podziemnym, przede wszystkim w kanalizacji kablowej (około 44%), a światłowodowa infrastruktura napowietrzna stanowi mniej niż 15%. Dalej autorzy raportu konkludują, iż przy obecnych uwarunkowaniach by efektywnie zwiększyć dostęp Polaków do szerokopasmowego Internetu należy rozważyć rozbudowę sieci telefonii komórkowej, gdyż dla wielu obszarów stanowi ona jedynie źródło dostępu do sieci, szczególnie gdy podłączenie światłowodu jest utrudnione, czy to z powodów ekonomicznych czy technicznych.

– Efektywne inwestycje w warstwę dostępową opartą na technologii 5G wymagają także radykalnej rozbudowy sieci światłowodowej. Światłowody to krwioobieg nowoczesnego biznesu, który z dostępem bezprzewodowym 5G, stanowi podstawę infrastrukturalną innowacyjnej gospodarki. Na jej rozwoju skorzystają nie tylko duże przedsiębiorstwa, MŚP, ale również klienci detaliczni. Pozwoli ona na rozwój i popularyzację IoT, także w gospodarstwach domowych – powiedział Stefan Kamiński, Prezes KIGEiT podczas konferencji prasowej prezentującej raport.

W raporcie jego autorzy wskazali również bariery, które muszą zostać usunięte w celu dalszego rozwoju sieci stacji bazowych, a tym samym w rozwoju takich technologii jak 5G. Jedną z najbardziej poważnych barier są normy gęstości mocy pola elektromagnetycznego dla stacji bazowych telefonii mobilnej stacji bazowych, które obecnie wynoszą w Polsce 0,1W/m2, co jest wskaźnikiem 100 mniejszym niż normy np. w krajach Europy Zachodniej czy rozwiniętych krajach Azji. Brak eliminacji przeszkód, jakimi są normy gęstości mocy pola elektromagnetycznego dla stacji bazowych telefonii mobilnej stacji bazowych może skutkować spowolnieniem rozwoju usług opartych na technologiach telekomunikacyjnych. W dłuższej perspektywie odbije się to całościowo na dynamice rozwoju państwa oraz na codziennym, nieograniczonym dostępie użytkowników do usług nowoczesnej sieci 5G.

– Według przedstawianego raportu blisko 60% Polaków posiada smartfony, które w dużej mierze służą ich użytkownikom do korzystania z aplikacji wymagających sprawnej transmisji danych. Realne zagrożenie, jakim jest brak możliwości nieprzerwanego, mobilnego przesyłu danych może spowodować bunt i frustrację społeczną. 70% Polaków nie wyobraża sobie życia bez smartfona. 3 użytkowników internetu korzysta z niego w łóżku. Dostęp do bezprzewodowego internetu jest w naszych czasach postrzegany na równi z dostępem do wody w kranach czy prądu w gniazdkach. Używając tego porównania myślę, że każdy nas jest w stanie sobie wyobrazić brak akceptacji i chaos związany ze zjawiskiem, które może nas wszystkich realnie dotknąć już w 2020 roku – dr Leszek Mellibruda, Visiting Profesor CSZ Politechniki Warszawskiej.

Tekst: KIGEiT 28.02.2019

Ostatnie Wpisy

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

Kondycja młodych Polaków.

2023.10.30

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.