Polonia głosem Polski

2021.11.02

Fundacja Republikańska

„Polonia głosem Polski” to projekt Fundacji Republikańskiej, którego celem jest przekazanie organizacjom polonijnym i zrzeszonym w nich Polakom narzędzi do sprawniejszego działania i budowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

W ramach projektu rozpoczynamy cykl Webinariów adresowanych do obecnych i przyszłych działaczy polonijnych oraz do nauczycieli. Wiele ciekawego znajdzie w nich każdy, kto chce nauczyć się posługiwania historią w tworzeniu pozytywnego wizerunku Polski i Polaków. Zaplanowaliśmy również zajęcia praktyczne, obejmujące pracę z mediami, prowadzenie mediów społecznościowych, a także zarządzanie projektami oraz ich finansowanie.  

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.