Warunki realizacji projektów komercyjnych

Drogi Kliencie!

Fundacja Republikańska od lat oferuje swoje usługi m.in. w sferze prawa, administracji państwowej, legislacji, finansów publicznych i podatków. Posiadamy szerokie grono ekspertów z dużym doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym.

Pamiętaj jednak, że współpraca wymaga dobrej woli i zrozumienia wartości obu stron. Fundacja Republikańska zajmuje się przede wszystkim działalnością publiczno-społeczną. Wymaga to od nas najwyższej transparentności. Z tego powodu nasz (a także Twój) udział w Twoim projekcie musi być jawny i dostępny opinii publicznej.

Chętnie zapoznamy się z Twoim punktem widzenia oraz wszelkimi projektami, jakie zamierzasz zrealizować. Nie oznacza to jednak automatycznie naszego bezwarunkowego wsparcia. W naszych raportach i analizach ujmujemy jedynie to, co jest zgodne ze stanem faktycznym. Nie promujemy idei i rozwiązań niezgodnych z wyznawanymi przez nas wartościami, które zawierają się w trzech prostych zasadach: troska o dobro wspólne, dbałość o podmiotowość państwa polskiego oraz ochrona życia.

Jeżeli uważasz, że Twój projekt jest zgodny z naszymi wartościami i potrzebujesz merytorycznego wsparcia - zapraszamy do wspólnego działania.

Przy doborze partnerów oceniamy nie tylko pojedynczy projekt, ale całokształt oddziaływania danego podmiotu na polski interes narodowy. Jeżeli Twoja dotychczasowa działalność nie była zgodna z wyznawanymi przez nas wartościami, a teraz zamierzasz zaangażować się w szczytny cel - życzymy powodzenia, ale nie licz na nasze wsparcie.

Jeśli uważasz, że spełniasz wymagania - skontaktuj się z nami!

Co - między innymi - oferujemy:

  • Analizy, raporty i opinie
  • Założenia legislacyjne
  • Audyty: prawne, zarządcze, komunikacyjne i organizacyjne
  • Szkolenia i warsztaty

Close