Paweł Ernst

Wykształcenie: Magister stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – specjalizacja: Regiony Gospodarcze Współczesnego Świata. W trakcie magisterskich studiów politologicznych – specjalizacja: Marketing Polityczny i Socjologia Polityki.

Kariera zawodowa: W latach 2014-2016 związany z TVP, pracował m.in. jako researcher. Od marca 2018 roku zatrudniony w Fundacji Republikańskiej na stanowisku Koordynatora Projektów.

Aktywność pozazawodowa: Od marca 2015 roku członek Polskiej Korporacji Akademickiej Aquilonia, od grudnia 2016 roku piastuje w niej stanowisko Prezesa. Zaangażowany w ogólnopolskie i międzynarodowe projekty badawcze związane z naukami politycznymi. W przeszłości aktywny działacz samorządów uczelnianych i zawodnik Oyama Karate.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Marketing polityczny w sieci, historia i polityka Izraela.

Kontakt:

e-mail: pawel.ernst@republikanie.org

telefon: 512-786-409

Close