W tym roku Fundacja Republikańska realizuje w partnerstwie z PKN ORLEN projekt Monitoring
Szarej Strefy w Polsce 2019.
W ramach projektu przygotowujemy cztery raporty kwartalne i raport zbiorczy podsumowujące
doniesienia medialne o szarej strefie w Polsce w 2019 roku.

Monitoring Szarej Strefy w Polsce 2019

1 Raport kwartalny:

Pobierz

2 Raport kwartalny:

Pobierz

3 Raport kwartalny:

Pobierz

Co kwartał w tej zakładce opublikujemy raport, w którym:
- podsumowujemy stan szarej strefy w Polsce;
- śledzimy projektowane i wprowadzane rozwiązania legislacyjne;
- analizujemy doniesienia medialne o największych wykryciach towarów akcyzowych i
rozbitych grupach przestępczych;
- analizujemy wyniki raportów i publikacji o szarej strefie;
- przywołujemy najważniejsze wątki w mediach internetowych;
- opisujemy efekty działań uszczelniających.

Na zakończenie projektu opublikujemy również raport końcowy, w którym:
- podsumujemy wyniki analiz z czterech raportów kwartalnych;
- ocenimy stan szarej strefy oraz działania uszczelniające i ich efekty;
- podsumujemy i ocenimy działania podejmowane w obszarze legislacji;
- opiszemy najważniejsze źródła danych o szarej strefie, które opublikowano w 2019 r.

W ramach monitoringu:
- prowadzimy bieżący, automatyczny monitoring 850 tys. stron internetowych i 1100
tytułów prasowych;
- analizujemy publikacje na stronach KAS, Straży Granicznej i Policji;
- śledzimy informacje na stronach rządowych i instytucji publicznych;
- analizujemy wypowiedzi polityków w mediach i na portalach społecznościowych;
- badamy publikacje organizacji pozarządowych i instytucji polskich i międzynarodowych
o szarej strefie.

 

Close