Kongres 590

2018.12.13

Fundacja Republikańska

Niedawno zakończył się Kongres 590, którego Fundacja Republikańska była w tym roku partnerem merytorycznym.

Nasi eksperci wzięli udział w licznych debatach, podczas których mieliśmy także okazję do zaprezentowania naszych nowych projektów, takich jak chociażby nowa Mapa Wydatków w Ochronie Zdrowia, PL 2118, czy też nowej wersji raportu pt. „Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce – czy Polska jest atrakcyjnym państwem do inwestowania?”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie Wpisy

Pod Spodem – dyskusja autorów kwartalnika

2020.08.03

Fundacja Republikańska

Nowy numer Rzeczy Wspólnych

2020.07.30

Fundacja Republikańska

Polska groszowych emerytur?

2020.07.28

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.