Fundacja Republikańska na konferencji „Czas Przedsiębiorców”

2019.06.19

Fundacja Republikańska

Nakłady inwestycyjne na mikroprzedsiębiorstwach wynosiły w 2016 roku następująco: w dużych przedsiębiorstwach – 30 miliardów złotych, małych – 16 miliardów, średnich – 36 miliardów. Jeśli zestawimy to z wartością eksportu, jaki generuje każdy z tych trzech podgrup, możemy zauważyć jak kluczowe jest znaczenie sektora średnich przedsiębiorstw z punktu widzenia całości gospodarki”.
 
– mówił podczas Konferencji „Czas Przedsiębiorców” Kamil Orzeł, członek zarządu Fundacja Republikańska. W debacie wzięli udział również m.in.: Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, przedstawiciele przedsiębiorstw oraz think tanków.
Całej debaty można wysłuchać tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=4aecVbLLTEs

Ostatnie Wpisy

Amerykańska lekcja budowy infrastruktury – sukcesy i porażki

2020.12.31

Fundacja Republikańska

Podsumowanie roku 2020 w polskiej polityce zagranicznej

2020.12.31

Fundacja Republikańska

Niemcy chcą razem z USA rządzić Europą

2020.12.31

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.