Mateusz Glinowiecki

Wykształcenie: Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej. Negocjator oraz certyfikowany mediator Polskiego Centrum Mediacji, posiadający uprawnienia do prowadzenia wszystkich rodzajów mediacji sądowych. W lipcu 2016 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Kariera zawodowa: W latach 2010-2016 wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w Stowarzyszeniu „Integracja”. Autor licznych referatów i publikacji naukowych o tematyce społecznej. Od lutego 2016 roku pracownik Kancelarii Sejmu RP, pełniący funkcję asystenta Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Członek Rady Programowej TVP Warszawa. Od czerwca 2017 roku Kierownik Projektu w Biurze Strategii, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Poczty Polskiej S.A., gdzie odpowiada za kontakty z administracją państwową oraz koordynuje prace Parlamentarnego Zespołu ds. Poczty Polskiej.

Aktywność pozazawodowa: Członek Komitetu Organizacyjnego Defilady Wojskowej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Współpracownik organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, dla których tworzy i realizuje innowacyjne projekty edukacyjne i terapeutyczne.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Sprawy społeczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja państwowa, korupcja, migracja, pozasądowe metody rozwiązywania konfliktów, ochrona zdrowia psychicznego.

Profile w portalach społecznościowych:
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mateusz-glinowiecki-16745b127/
Twitter: https://twitter.com/GlinowieckiM

Close