Krzysztof Andrzej Wąsowski

wasowskiWykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998), Adwokat, Doktor nauk prawnych (2003), Wykładowca w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW

Kariera zawodowa: Od 1998 roku zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UW w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, w latach 1999 - 2000 doradca Ministra Skarbu Państwa, doradca Prezesa Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych; prokurent spółki Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o.; w latach 2001 - 2011 członek Komisji Majątkowej; w latach 2007 - 2009 konsultant naukowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego; Od 2005 wspólnik w kancelarii prawnej Elżanowski, Cherka & Wąsowski; w 2016 powołany przez Wicepremiera, Ministra Rozwoju do zespołu ekspertów opracowujących projekt „Konstytucja Biznesu”; w 2016 powołany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków; od 2016 członek rady programowej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; w 2016 wybrany przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie na Rzecznika Dyscyplinarnego tej Izby.

Aktywność pozazawodowa: Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji; Rycerz Zakonu Rycerzy Jana Pawła II; członek Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego; członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa; członek Polskiego Towarzystwa Familiologicznego; członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; kawaler krzyża drugiej klasy z gwiazdą Orderu Św. Stanisława; wyróżniony odznaką „Zasłużony dla m.st. Warszawy”.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Prawo nowych technologii, prawne aspekty wdrażania innowacji, prawne aspekty regulacji, administracja publiczna, procedury regulacyjne w administracji

Profile w portalach społecznościowych:
Twitter - https://twitter.com/KaW1944
LinkedIn - https://linkedin.com/in/krzysztof-a-wąsowski-phd

Close