Jan Urmański

Wykształcenie: Magister socjologii ze specjalnością „Edukacja dla demokracji” (studia ukończone w 2003 roku w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego). W tym samym roku uzyskał także absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Kariera zawodowa: W latach 2002-2006 społeczny kurator sądowy w Wydziale Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Następnie w latach 2006-2009 zatrudniony w Zakładzie Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego jako kierownik działu realizacji badań, a w roku 2009 p. o. dyrektora i vicedyrektor. Od 2009 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie realizacji badań społecznych. W latach 2010 – 2015 pracował w Instytucie Badań Edukacyjnych jako współpracownik terenowy odpowiedzialny m.in. za kontakty ze szkołami i badania terenowe w województwie mazowieckim. Koordynował prace Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Mama Tata i Dzieci” (2015-2017). W roku 2017 organizował konsultacje społeczne programu „Za życiem” z Caritas Polska we współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Aktywność pozazawodowa: Działacz społeczny na rzecz rodzin. Wolontariusz w Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie. Wraz z żoną wychowuje pięcioro własnych dzieci oraz niepełnosprawnego chłopca w rodzinie zastępczej. Współpracujący ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus”, i Inicjatywą Tato.net. Harcerz i instruktor 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. Członek katolickiej Wspólnoty Emmanuel od 1997 roku zaangażowany m.in. w organizację międzynarodowych spotkań młodzieży w łączności ze światowymi dniami młodzieży (Wadowice, Częstochowa). Praktyk edukacji domowej.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Polityka rodzinna. Polityka społeczna. Edukacja. Wychowanie. Autonomia rodziny. Piecza zastępcza. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca międzynarodowa.

Kontakt:

Facebook: https://www.facebook.com/jan.urmanski

Email: jan.urmanski@gmail.com

Close