Jan Bondyra

Wykształcenie: Absolwent Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, tytuł pracy magisterskiej: "Zarządzanie finansami miasta na przykładzie Lublina", w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.

Kariera zawodowa: Od 2013 roku związany z jedną z firm z tzw. "Wielkiej Czwórki" początkowo w dziale doradztwa finansowego, później w dziale badań sprawozdań finansowych. Aktualnie na stanowisku Senior Consultant.

Aktywność pozazawodowa: W trakcie studiów związany z Klubem "Vade Mecum" KUL, gdzie pełnił funkcję prezesa, później aktywny także w ramach Stowarzyszenia Koliber. Z Fundacją Republikańską związany od 2013 roku, organizator i moderator wielu dyskusji tematycznych głównie w obszarze polityki gospodarczej, a także geopolityki i filozofii politycznej, współpracownik w ramach projektu Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego, współautor raportu nt. akumulacji kapitału.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Polityka gospodarcza, geopolityka, filozofia polityczna.

Profile w portalach społecznościowych:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-bondyra-a0139a60

Close