Dominik Mazur

Wykształcenie: Magister prawa, specjalizacja prawo konstytucyjne oraz handlowe, studia podyplomowe: Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw, Kurs Amerykańskiego Prawa Karnego University of Oregon.

Kariera zawodowa:

  • 2015-2016: Szef działu prawnego Klubu Kukiz’15
  • 2015: Sekretarz osobisty Pawła Kukiza – kampania czerwiec – październik
  • 2014: Fundacja Republikańska – koordynator projektów
  • 2012-2013: PIN Consulting – junior manager, ochrona danych osobowych i audyty bezpieczeństwa i przygotowanie do certyfikacji oraz tworzenie instrukcji w razie uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury w celu usuwaniu skutków zniszczeń oraz odtwarzaniu zasobów infrastruktury krytycznej.
  • 2010: praktyka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Dział do spraw Cudzoziemców i Administracji.

Aktywność pozazawodowa:

  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – drużynowy, hufcowy a obecnie instruktor Piaseczyńskiego Hufca Harcerzy Watra.
  • Gazeta „Okolica” 2008-2010, redaktor i współzałożyciel, gazeta lokalna nakład 10 tys.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Proces legislacyjny, język prawny, prawo gospodarcze i konstytucyjne, edukacja, retoryka.

Profile w portalach społecznościowych:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dominik-mazur-4a077bb3?trk=hp-identity-name

Facebook: https://www.facebook.com/dominik.mazur.359

Fanpage: https://www.facebook.com/MistrzowskiFanpejdzDominikaMazura/

Kontakt:
Email: dominik.mazur@fundacjarepublikacja.org

Close