Dariusz Wasilewski

Wykształcenie: Prawnik, MBA, liczne szkolenia z zakresu zrządzania, finansów. Wpis do Państwowego Zasobu Kadrowego. Uzyskał dyplom za Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2014, wyróżnienie w kategorii: Lider Roku w Ochronie Zdrowia 2014 – Zdrowie Publiczne; Dyplom uznania za szczególne zasługi w budowaniu od podstaw systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, determinację i poświęcenie w organizowaniu Kas Chorych.

Kariera zawodowa:

  • Współtwórca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, pierwszy dyrektor Podlaskiej Kasy Chorych, były z-ca prezesa NFZ, organizator studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia, Ubezpieczenia i prawo medyczne. Ekspert w Ministerstwie Rozwoju.
  • Organizator i koordynator kilkunastu konferencji szkoleniowych i naukowych.
  • Zajmuje się od 17 lat doradztwem i projektami dofinansowanymi z funduszy UE. Autor i kierownik kilkunastu projektów dotacyjnych. Specjalizuje się w projektach naukowo-badawczych, innowacyjnych, doradczych w zakresie MSP, edukacji menadżerskiej.
  • Był przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia w Zespole oceniającym program rozwoju powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych programowanych przez Rząd Polski i Bank Światowy 1999 r.. Ekspertem w zespole przygotowującym założenia systemu wprowadzającego koszyk świadczeń zdrowotnych w ramach prac Ministerstwa Zdrowia i Banku Światowego. Opracowanie biznes planu z wykorzystaniem narzędzi efektywnego zarządzania i oceny procedur medycznych (HTA, EBM, ABC/M- Activity Based Costing/Management).
  • Wykładowca, współredaktor sześciu książek naukowych, autor kilkunastu artykułów naukowych, kilkudziesięciu publicystycznych.

Aktywność pozazawodowa: Ojciec czworo dzieci i mąż jednej i tej samej żony, pasjonat historii i jazdy konnej. Aktywny rekonstruktor husarii.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Specjalizuje się w zarządzaniu i finansach, systemach informacyjnych w opiece zdrowotnej oraz problematyce modeli opieki zdrowotnej. Zarządzanie projektami i pozyskiwanie środków unijnych.

Close