Anna Młynarska-Sobaczewska

sobaczewska-mlynarskaWykształcenie: dr hab. nauk prawnych, specjalność - prawo konstytucyjne, profesor INP PAN, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (2014-2015).

Kariera zawodowa: Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN, były prodziekan WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat, autorka wielu opinii z zakresu prawa konstytucyjnego sporządzanych na zamówienie naczelnych organów władzy państwowej, władz samorządowych oraz podmiotów prywatnych.

Aktywność pozazawodowa: od początku 2016 roku członek Zarządu Fundacji Republikańskiej.

Obszary zainteresowania eksperckiego: prawo ustrojowe, prawo konstytucyjne, media, edukacja, polityka kulturalna.

 

Close