Republikańskie Centrum Rozwoju Regionalnego

2019.12.18

Fundacja Republikańska

Ruch Republikański rozwijający się w Polsce sprawnie obejmuje coraz to nowe środowiska i obszary tematyczne. Problemem jest jednak szerzenie myśli republikańskiej w ośrodkach poza Warszawa: w miastach wojewódzkich, powiatowych, etc.

Jednocześnie wielu nowych samorządowców potrzebuje wsparcia eksperckiego.

W odpowiedzi na to Fundacja Republikańska utworzyła Republikańskie Centrum Rozwoju Regionalnego (RCRR) czyli ośrodek prowadzający prace analityczne oraz szkoleniowe, którego oferta kieruje się w stronę samorządów oraz instytucji państwowych działających na szczeblu regionalnym.

Formy działalności:

  • Tworzenie analiz i raportów na zamówienie instytucji samorządu terytorialnego.
  • Tworzenie koncepcji restrukturyzacji przedsiębiorstw samorządowych.
  • Prowadzenie zamkniętych szkoleń i warsztatów dla samorządowców.
  • Opracowywanie planów transportowych i środowiskowych dla samorządów.
  • Opracowywanie dokumentów niezbędnych do utworzenia Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ostatnie Wpisy

Społeczna apatia młodych?

2021.03.04

Fundacja Republikańska

Technologiczne czebole i paradoks sieci

2021.03.01

Fundacja Republikańska

Zatrudnimy Asystenta/kę biura

2021.02.26

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.