Republikańskie Centrum Rozwoju Regionalnego

2019.12.18

Fundacja Republikańska

Ruch Republikański rozwijający się w Polsce sprawnie obejmuje coraz to nowe środowiska i obszary tematyczne. Problemem jest jednak szerzenie myśli republikańskiej w ośrodkach poza Warszawa: w miastach wojewódzkich, powiatowych, etc.

Jednocześnie wielu nowych samorządowców potrzebuje wsparcia eksperckiego.

W odpowiedzi na to Fundacja Republikańska utworzyła Republikańskie Centrum Rozwoju Regionalnego (RCRR) czyli ośrodek prowadzający prace analityczne oraz szkoleniowe, którego oferta kieruje się w stronę samorządów oraz instytucji państwowych działających na szczeblu regionalnym.

Formy działalności:

  • Tworzenie analiz i raportów na zamówienie instytucji samorządu terytorialnego.
  • Tworzenie koncepcji restrukturyzacji przedsiębiorstw samorządowych.
  • Prowadzenie zamkniętych szkoleń i warsztatów dla samorządowców.
  • Opracowywanie planów transportowych i środowiskowych dla samorządów.
  • Opracowywanie dokumentów niezbędnych do utworzenia Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ostatnie Wpisy

Społeczeństwo punktowe

2021.05.05

Fundacja Republikańska

Ani triumf, ani zgon. Ocena „kompromisu” zawartego na szczycie Unii Europejskiej 10 grudnia 2020 r.

2021.04.23

Fundacja Republikańska

Oświecić Islam

2021.04.16

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.