Mapy Wydatków i Dochodów Państwa 2015

Mapy Wydatków i Dochodów Państwa 2015

W 2015 roku największe kwoty państwo polskie nadal wydawało na renty i emerytury - 236,2 mld zł. Istotnie (o 24%) zwiększone zostały nakłady na obronę narodową, ale mimo tego nie osiągneły celu NATO. Dzięki niższym kosztom obsługi długu publicznego oraz zmniejszeniu wydatków na infrastrukturę udało się powstrzymać nadmierny wzrost wydatków łącznych - przyrosły one o 1,48% (do 744,5 mld zł) względem 2014 roku, podczas gdy PKB w tym samym okresie zwiększył się o 3,6%. Mimo to były znacznie wyższe niż dochody z polskich źródeł (634,4 mld zł bez budżetu środków europejskich). Przy obecnym systemie dochodowym, który w najwyższym stopniu polega na opodatkowaniu pracy (318 mld zł), a w nieznacznym stopniu obciąża skumulowany majątek (25,5 mld zł), trudno wierzyć, że sytuacja ta szybko się poprawi.

Mapy znajdziesz pod tym linkiem!

Czytaj dalej

Close