Siedem rezerw prostych

Siedem rezerw prostych

Nie wiadomo, kto i jak będzie rządzić Polską po jesiennych wyborach parlamentarnych. Wiadomo jednak, że istnieje kilka sposobów, dzięki którym każda nowa ekipa może łatwo i szybko uczynić państwo lżejszym, skuteczniejszym, uczciwszym, tańszym i bardziej sterownym

Polska stoi w obliczu wielkiej i prawie pewnej zmiany. Jej charakter pozostaje jednak niewiadomą, również dla przyszłych kreatorów. Kierunków rozwoju jest wiele, ale którykolwiek byśmy wybrali, można i trzeba wykonać kilka podstawowych ruchów, ułatwiających wszystkie strategie, o ile tylko będą one miały na celu wsparcie dobra wspólnego, a nie grup interesów. Mamy rezerwy proste, których uruchomienie znacznie poprawi sytuację państwa i obywateli.

Czytaj dalej

Zmiany dzięki zmianom - wstępniak nowego numeru Rzeczy Wspólnych

Zmiany dzięki zmianom – wstępniak nowego numeru Rzeczy Wspólnych

W ostatnich miesiącach wydarzyło się bardzo wiele. Zmieniają się okoliczności międzynarodowe (i bynajmniej nie chodzi tylko o rosyjską awanturę), zmieniają się oczekiwania Polaków, zmienił się prezydent i najprawdopodobniej zmieni się też cały układ rządzący w naszym kraju. Najbardziej widoczna jest oczywiście przemiana polityczna, ale najbardziej istotna – ta w zbiorowej psychice naszego społeczeństwa. Ona to bowiem umożliwia wprowadzenie reform, które mogą wyznaczyć Polsce nowe kierunki rozwoju, odwrócenie niekorzystnych trendów, wreszcie nowe miejsce wśród krajów Europy i świata.

Czytaj dalej

Co to znaczy, że obywatele decydują? Debaty INSPRO pod patronatem "Rzeczy Wspólnych"

Co to znaczy, że obywatele decydują? Debaty INSPRO pod patronatem “Rzeczy Wspólnych”

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na spotkanie pt. „Obywatele decydują – w ustawach, referendach, wyborach.” Podczas trzech debat tematycznych, łącznie szesnastu prelegentów będzie szukać odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć rolę obywateli w decydowaniu o naszym państwie. Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 11:00-18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.Czytaj dalej

Pogodzić Piłsudskiego z Dmowskim. Chrześcijaństwo – republikanizm – narodowość

Pogodzić Piłsudskiego z Dmowskim. Chrześcijaństwo – republikanizm – narodowość

Debata o polskiej polityce wschodniej w III RP ogniskuje się wokół dwóch skrajnych koncepcji, będących współczesną emanacją konkurencyjnych idei polityki wschodniej z czasów II RP: federacyjnej – reprezentowanej przez obóz marszałka Piłsudskiego oraz inkorporacyjnej – związanej z Narodową Demokracją Romana Dmowskiego. O ile pierwsza z nich znalazła swego spadkobiercę w postaci programu „prometeizmu” środowiska Kultury Paryskiej, który niemal całkowicie zdominował okres po 1989 r., tak ta druga – częściowo skompromitowana w okresie PRL – wciąż nie doczekała się godnej kontynuacji. Obecnie, w obliczu częściowego sukcesu idei prometejskiej na odcinku ukraińskim, ale również wobec pewnych jej niepowodzeń, coraz wyraźniej widać potrzebę dokonania korekty polskiej polityki wschodniej. Tym razem powinna ona przyjąć nieco bardziej „endecki” charakter, co nie oznacza, że pozostawać ma w opozycji do koncepcji Giedroycia i Mieroszewskiego. Wręcz przeciwnie. Wydaje się, że warunki do symbolicznego „pogodzenia Piłsudskiego z Dmowskim” zaistniały częściowo w warunkach III RP, a w pełni zaistnieć mogą w niedalekiej przyszłości. Co więcej, pogodzenie to mogłoby znaleźć oddźwięk nie tylko w obszarze polityki wschodniej i zagranicznej w ogóle, ale również w sprzężonych z nimi, kluczowych kwestiach polityki wewnętrznej.

Piłsudski i Dmowski
Koncepcja federacyjna Piłsudskiego zakładała utworzenie na ziemiach należących do Rosji – w oparciu o klucz narodowościowy – niepodległych Litwy, Białorusi i Ukrainy, połączonych w federację pod przewodnictwem Polski. Realizacja takiego scenariusza miała odbywać się z zachowaniem równouprawnienia wszystkich narodów federacji oraz w oparciu o porozumienie z Niemcami. Będąca jej przeciwieństwem koncepcja inkorporacyjna z kolei, polegała na utworzeniu państwa polskiego na ziemiach o przewadze ludności polskiej w porozumieniu z Rosją, a następnie asymilacji pozostałych mniejszości narodowych (z wyjątkiem Żydów). Jak wiemy żadnej z koncepcji nie udało się całkowicie wprowadzić w życie, jednak to właśnie polityka endecji ostatecznie zatriumfowała w praktyce.Czytaj dalej

Zdani tylko na siebie - wstępniak Naczelnego RW

Zdani tylko na siebie – wstępniak Naczelnego RW

7c2c8c6031523f175115c8d23a7ac56bUkraińcy mówią dziś reszcie kontynentu, że walczą nie tylko w obronie swojej, ale całej Europy. Gdy patrzymy jak przegrywają, musimy zdać sobie sprawę, ile warte są słowa i gwarancje zachodnich mocarstw. Ukraińcy walczą i giną mimo tego, że od trzech atomowych mocarstw otrzymały gwarancje nienaruszalności granic. Putin jest dziś pewnie za słaby, by pójść dalej, ale zagrożenie ze strony odradzającego się rosyjskiego imperializmu będzie raczej narastać.  Czytaj dalej

Close