Bezpłatne szkolenia „Jak zostać trenerem?”

2018.11.06

Fundacja Republikańska

W ramach realizowanego przez Fundację Republikańską projektu pt. „Polski Model Gościnności”, w którym podejmujemy tematykę polityki imigracyjnej i skutecznej integracji cudzoziemców, organizujemy także warsztaty „Jak zostać trenerem?”.

Zapraszamy członków organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach, a wszystkich naszych sympatyków do przekazania tej informacji dalej. Odbędą się one w dniach od 19 do 30 listopada br. w wybranych miastach (lista poniżej).

O szkoleniach:

 • są darmowe;
 • trwają 8 godzin;
 • uczestnikom oferowany jest lunch, napoje i przekąski;
 • szkolenia są prowadzone w małych grupach (do 15 osób);
 • można otrzymać zwrot kosztów dojazdu do 200 zł (wyłącznie na podstawie biletów komunikacji miejskiej i PKP);
 • uczestnikom przekażemy materiały szkoleniowe i podręcznik o prowadzeniu projektów integracyjnych;
 • każda organizacja może zgłosić maksymalnie 5 uczestników.

Więcej informacji dotyczących szkoleń: http://polskimodelgoscinnosci.pl/o-szkoleniach/.

Tematyka szkolenia:

 • jak zaprojektować i przygotować szkolenie?
 • jakie są etapy cyklu szkoleniowego i jak je efektywnie wykorzystać?
 • jak dobrać ćwiczenia do charakteru grupy? (zaprezentujemy przykładowe ćwiczenia związane z tematyką integracji imigrantów)
 • jak zaangażować grupę w ćwiczenia?
 • jak sobie radzić z konfliktami i kryzysowymi sytuacjami?

Rejestracja:

lub mailowo:

Daty i miejsca spotkań:

 • 19 listopada – Białystok;
 • 20 listopada – Lublin;
 • 21 listopada – Rzeszów;
 • 22 listopada – Kraków;
 • 26 listopada – Poznań;
 • 27 listopada – Łódź;
 • 29 listopada – Warszawa;
 • 30 listopada – Warszawa.

Polski Model Gościnności:

 • celem projektu jest zaangażowanie organizacji pozarządowych w skuteczną integrację imigrantów;
 • w projekcie promujemy stworzenie strategii imigracyjnej dla Polski, której kluczowym elementem jest zwiększenie roli lokalnych organizacji pozarządowych;
 • odkłamujemy imigrację, opowiadamy zarówno o zagrożeniach i wyzwaniach, jak i o potrzebach i korzyściach;
 • prezentujemy republikańskie spojrzenie na imigrację, w którym obowiązki leżą po obu stronach, zarówno Polaków, jak i imigrantów.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas raportem pt. „Polski Model Gościnności. Ramy nowej polityki migracyjnej opartej na dobru wspólnym”, 

oraz odwiedzenia strony dedykowanej projektowi:

Webinary:

 • uzupełnieniem szkoleń trenerskich są szkolenia online (webinary), w których opowiemy o:

  • czym jest Polski Model Gościnności? 

Dlaczego warto być otwartym na imigrantów i jakie korzyści imigranci przynoszą społeczeństwu i gospodarce. Opowiemy też o tym, że jakie warunki muszą spełnić Polacy i cudzoziemcy, żeby integracja przebiegała bezproblemowo.

  • finansowanie projektów integracyjnych

Jak zdobyć finansowanie na projekty integracyjne skierowane do cudzoziemców? Przedstawimy zarówno źródła państwowe (granty, partnerstwo publiczno-prywatne) i prywatne (współpraca z pracodawcami, crowdfunding).

  • przygotowanie i dobór projektów integracyjnych

Dlaczego integracja imigrantów jest ważna? Opowiemy o tym, jak przygotować, prowadzić i ewaluować projekt. Opowiemy też o udanych projektach realizowanych przez różne organizacje pozarządowe.

  • prowadzenie dyskusji i rozwiązywanie konfliktów

Jak rozmawiać o imigrantach, jak prowadzić dyskusje oparte na merytoryce, a nie na emocjach. Opowiemy też o tym, jak reagować na kryzysowe sytuacje i jak skutecznie bronić się przed atakami ze strony społeczeństwa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres PMG@fundacjarepublikanska.org.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. 

Ostatnie Wpisy

Społeczeństwo punktowe

2021.05.05

Fundacja Republikańska

Ani triumf, ani zgon. Ocena „kompromisu” zawartego na szczycie Unii Europejskiej 10 grudnia 2020 r.

2021.04.23

Fundacja Republikańska

Oświecić Islam

2021.04.16

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.