Bezpłatne szkolenia „Jak zostać trenerem?”

2018.11.06

Fundacja Republikańska

W ramach realizowanego przez Fundację Republikańską projektu pt. „Polski Model Gościnności”, w którym podejmujemy tematykę polityki imigracyjnej i skutecznej integracji cudzoziemców, organizujemy także warsztaty „Jak zostać trenerem?”.

Zapraszamy członków organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach, a wszystkich naszych sympatyków do przekazania tej informacji dalej. Odbędą się one w dniach od 19 do 30 listopada br. w wybranych miastach (lista poniżej).

O szkoleniach:

 • są darmowe;
 • trwają 8 godzin;
 • uczestnikom oferowany jest lunch, napoje i przekąski;
 • szkolenia są prowadzone w małych grupach (do 15 osób);
 • można otrzymać zwrot kosztów dojazdu do 200 zł (wyłącznie na podstawie biletów komunikacji miejskiej i PKP);
 • uczestnikom przekażemy materiały szkoleniowe i podręcznik o prowadzeniu projektów integracyjnych;
 • każda organizacja może zgłosić maksymalnie 5 uczestników.

Więcej informacji dotyczących szkoleń: http://polskimodelgoscinnosci.pl/o-szkoleniach/.

Tematyka szkolenia:

 • jak zaprojektować i przygotować szkolenie?
 • jakie są etapy cyklu szkoleniowego i jak je efektywnie wykorzystać?
 • jak dobrać ćwiczenia do charakteru grupy? (zaprezentujemy przykładowe ćwiczenia związane z tematyką integracji imigrantów)
 • jak zaangażować grupę w ćwiczenia?
 • jak sobie radzić z konfliktami i kryzysowymi sytuacjami?

Rejestracja:

lub mailowo:

Daty i miejsca spotkań:

 • 19 listopada – Białystok;
 • 20 listopada – Lublin;
 • 21 listopada – Rzeszów;
 • 22 listopada – Kraków;
 • 26 listopada – Poznań;
 • 27 listopada – Łódź;
 • 29 listopada – Warszawa;
 • 30 listopada – Warszawa.

Polski Model Gościnności:

 • celem projektu jest zaangażowanie organizacji pozarządowych w skuteczną integrację imigrantów;
 • w projekcie promujemy stworzenie strategii imigracyjnej dla Polski, której kluczowym elementem jest zwiększenie roli lokalnych organizacji pozarządowych;
 • odkłamujemy imigrację, opowiadamy zarówno o zagrożeniach i wyzwaniach, jak i o potrzebach i korzyściach;
 • prezentujemy republikańskie spojrzenie na imigrację, w którym obowiązki leżą po obu stronach, zarówno Polaków, jak i imigrantów.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas raportem pt. „Polski Model Gościnności. Ramy nowej polityki migracyjnej opartej na dobru wspólnym”, 

oraz odwiedzenia strony dedykowanej projektowi:

Webinary:

 • uzupełnieniem szkoleń trenerskich są szkolenia online (webinary), w których opowiemy o:

  • czym jest Polski Model Gościnności? 

Dlaczego warto być otwartym na imigrantów i jakie korzyści imigranci przynoszą społeczeństwu i gospodarce. Opowiemy też o tym, że jakie warunki muszą spełnić Polacy i cudzoziemcy, żeby integracja przebiegała bezproblemowo.

  • finansowanie projektów integracyjnych

Jak zdobyć finansowanie na projekty integracyjne skierowane do cudzoziemców? Przedstawimy zarówno źródła państwowe (granty, partnerstwo publiczno-prywatne) i prywatne (współpraca z pracodawcami, crowdfunding).

  • przygotowanie i dobór projektów integracyjnych

Dlaczego integracja imigrantów jest ważna? Opowiemy o tym, jak przygotować, prowadzić i ewaluować projekt. Opowiemy też o udanych projektach realizowanych przez różne organizacje pozarządowe.

  • prowadzenie dyskusji i rozwiązywanie konfliktów

Jak rozmawiać o imigrantach, jak prowadzić dyskusje oparte na merytoryce, a nie na emocjach. Opowiemy też o tym, jak reagować na kryzysowe sytuacje i jak skutecznie bronić się przed atakami ze strony społeczeństwa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres PMG@fundacjarepublikanska.org.

Projekt jest dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. 

Ostatnie Wpisy

Pod Spodem – dyskusja autorów kwartalnika

2020.08.03

Fundacja Republikańska

Nowy numer Rzeczy Wspólnych

2020.07.30

Fundacja Republikańska

Polska groszowych emerytur?

2020.07.28

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.