Raport "Bariery w transporcie drogowym"

Raport “Bariery w transporcie drogowym”

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Nasze Projekty" - "Raporty i analizy" dostępny jest już nasz najnowszy raport pt. "Bariery w transporcie drogowym. Analiza czynników wpływających na przedsiębiorstwa transportowe operujące wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej".

Polski transport samochodowy w 2017 r. zrealizował ponad 330 tys. tonokilometrów i tym samym zajął dominującą pozycję w Unii Europejskiej. Rola polskiego transportu jest istotna również wewnątrz kraju – razem z gospodarką magazynową odpowiada za 5,8 proc. PKB.

Tak znaczący status wraz z ostatnimi przemianami na rynku transportowym skłania nas do zadania pytania: czy polski transport sprosta wyzwaniom infrastrukturalnym, technologicznym, a także kadrowym?

W naszym opracowaniu opisujemy między innymi jedno z podstawowych wyzwań, jakim jest brak wystarczającej liczby kierowców na rynku pracy przy nieustannie rosnącym zapotrzebowaniu. W Polsce brakuje obecnie nawet 100 tys. kierowców. Problem ten dotyczy zresztą innych europejskich gospodarek – w tym niemieckiej.

Wspólnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest również brak wystarczającej liczby zabezpieczonych parkingów dla pojazdów ciężarowych. W dodatku niepewność w branży wzmagana jest przez zmiany regulacyjne oraz ciążący nad głowami przewoźników Pakiet mobilności jeszcze niedawno intensywnie dyskutowany w Brukseli.

W celu nakreślenia całościowego obrazu postanowiliśmy zapoznać Państwa z prognozami na najbliższe lata. Analiza uwzględnia ryzyka, takie jak słabnąca koniunktura w Unii Europejskiej, Brexit, presja kosztowa oraz tendencje protekcjonistyczne. Nie zapomnieliśmy również o szansach, do których niewątpliwie należą implementacja nowych technologii, konsolidacja sektora oraz nowe rynki – szczególnie kazachski. Na bazie tych rozważań opisaliśmy szereg rekomendacji dla branży transportowej:
- wsparcie nabywania kwalifikacji oraz ułatwienie spełnienia formalnych wymagań kandydatów do wykonywania zawodu kierowcy,
- powiększenie floty, zwiększenie ładowności, a nawet długości pojazdów ciężarowych,
- wprowadzenie automatyzacji i robotyzacji,
- inwestycje w infrastrukturę – w szczególności inwestycje w sieci hubów przeładunkowych, parkingi oraz infrastrukturę kolejową.

Raport przedstawia dzisiejszą sytuację branży transportowej jako wymagającą dynamicznych przemian. Bez nich polscy przewoźnicy być może będą musieli ustąpić pierwszeństwa zagranicznej konkurencji. Zapraszamy do lektury!

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close