Raport "Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce"

Raport “Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce”

Nasza ubiegłotygodniowa konferencja "Odpowiedzialny Partner 2019" była również okazją do zaprezentowania raportu pt. "Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce".

Wnioski płynące z raportu przyczyniły się w ciągu ostatnich dwóch lat do zmiany polityki rządowej wobec inwestorów zagranicznych. Nowe spojrzenie pozwoliło odejść od myślenia, że liczy się jedynie liczba miejsc pracy i wysokość zainwestowanego kapitału. Szczególnie ważne okazały się inwestycje innowacyjne oraz trwale zakorzenione w Polsce. Nowe inwestycje powinny również rozwijać kapitał ludzki oraz działać na rzecz środowiska naturalnego i społeczności lokalnych.

Następnie stworzyliśmy model i narzędzie mierzenia indywidualnego wpływu inwestora zagranicznego na polską gospodarkę i społeczeństwo. Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ) bada gospodarkę i zakorzenienie, innowacyjność oraz wpływ na kapitał ludzki, środowisko i społeczność lokalną.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym raportem tutaj.

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close