Najnowsze informacje

Kongres Republikański w Łodzi 19.09.2020

Najnowsze informacje

Nowy numer Rzeczy Wspólnych

Najnowsze informacje

Polska groszowych emerytur?

Najnowsze informacje

Piętno traktatu z Trianon a współczesne Węgry

card image

Hub budapesztański jako konkurencja dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

2020.08.14

Fundacja Republikańska

Węgry były pierwszym europejskim krajem, który przystąpił do inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku – projektu, którego celem jest stworzenie największej na świecie…

zobacz więcej
card image

Polska groszowych emerytur?

2020.07.28

Fundacja Republikańska

Świadczenia emerytalne to temat powracający w czasie kampanii wyborczych wszystkich partii. Zazwyczaj skupiają się one na wysokości wypłacanych świadczeń lub samej…

zobacz więcej
card image

Piętno traktatu z Trianon a współczesne Węgry

2020.07.23

Fundacja Republikańska

Data 4 czerwca 1920 roku raz na zawsze zmieniła kształt Europy, jaką znano do tej pory. Zaledwie dwa lata po…

zobacz więcej
card image

Gospodarka cyfrowa w krajach CEE

2020.07.21

Fundacja Republikańska

Cyfryzacja gospodarki może stanowić jeden z głównych impulsów do rozwoju regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W większości definicji gospodarki cyfrowej podkreśla się jej…

zobacz więcej
card image

Książce na ratunek

2020.06.04

Fundacja Republikańska

Książce na ratunek Koronawirus jest zabójczy dla organizmów słabszych, chorych, o obniżonym poziomie odporności. Zasada powyższa dotyczy także poszczególnych…

zobacz więcej
card image

Szara strefa w sektorze paliw

2020.05.20

Fundacja Republikańska

Funkcjonowanie szarej strefy było największym problemem branży paliwowej w ostatnim dziesięcioleciu. Od 2011 roku obserwowany był wyraźny wzrost aktywności podmiotów…

zobacz więcej

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.