Polska wobec inwestorów zagranicznych. Propozycja nowej polityki - raport Fundacji Republikańskiej

Polska wobec inwestorów zagranicznych. Propozycja nowej polityki – raport Fundacji Republikańskiej

Polska potrzebuje nowego podejścia do zachęt dla inwestorów zagranicznych. Wynika to z rozwoju, jaki dokonał się w naszym kraju w ciągu ostatnich 27 lat, a co za tym idzie - ze wzrostu ambicji i potrzeb społeczeństwa. Inwestorzy zagraniczni są nam nadal potrzebni, ale dziś ważniejsza od ich liczby jest jakość. W raporcie Fundacji Republikańskiej przedstawione zostały kluczowe cechy, które powinien posiadać idealny inwestor.

Otwarcie się Polski na świat przyczyniło się do stworzenia pozytywnego wizerunku naszego kraju wśród inwestorów. Dotychczasowe władze żywiły nadzieję, że efektem licznych inwestycji zagranicznych stanie się transfer technologii, wiedzy i kultury biznesowej. Najważniejszym zadaniem było jednak przeciwdziałanie bezrobociu i deficytowi handlowemu, więc ostateczna ocena inwestycji była dość powierzchowna.

Dziś problemami Polski nie jest już ani deficyt handlowy, ani strukturalne bezrobocie. Dlatego potrzebujemy nowej polityki wobec inwestorów zagranicznych.

Najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby niewątpliwie wyrównanie warunków inwestycyjnych podmiotów zagranicznych i rodzimych przedsiębiorców. Ze względu jednak na podjętą przez Radę Ministrów decyzję o przedłużeniu funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych co najmniej do 2026 roku, niezbędne jest włączenie tego elementu w propozycje rozwiązań systemowych.

Konieczne jest usprawnienie funkcjonowania SSE poprzez nadanie preferencji inwestorom, którzy posiadają cechy pozytywne wskazane w raporcie: innowacyjność, zakorzenienie globalne, kooperacja z krajowymi przedsiębiorcami, inwestowanie w polski kapitał ludzki i respektowanie prawa. Chodzi o trwały, pozytywny ślad, który pozostawią oni w polskiej gospodarce, czyli przede wszystkim rozwój technologiczny i wzrost kultury biznesowej. Wsparcie powinni otrzymywać ci inwestorzy, którzy dbają o polski kapitał ludzki, oferują dobre, stabilne warunki zatrudnienia, doszkalają pracowników, awansują i zatrudniają Polaków na wyższe stanowiska kierownicze i specjalistyczne.

Niezbędne jest również, aby władze wypracowały katalog cech niepożądanych u potencjalnych inwestorów oraz narzędzia, które będą blokowały ich działania w Polsce. Postulujemy, aby UOKiK otrzymał dodatkową przesłankę, która pozwoliłaby mu blokować transakcje przejęć i fuzji przedsiębiorstw: negatywny wpływ na bezpieczeństwo państwa.

Pobierz raport "Polska wobec inwestorów zagranicznych. Propozycja nowej polityki"

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close