KONGRES 590 - Fundacja Republikańska partnerem merytorycznym

KONGRES 590 – Fundacja Republikańska partnerem merytorycznym

Z dumą informujemy, że Fundacja Republikańska została partnerem merytorycznym KONGRESU 590 - dwudniowego wydarzenia, które odbędzie się 17 i 18 listopada w nowym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Rzeszowie. Patronat nad nim objął Prezydent RP, Andrzej Duda.

Wydarzenie wzięło swoją nazwę od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie firmy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Fundacja im. Sławomira Skrzypka, której fundatorem został profesor Adam Glapiński.

Idea KONGRESU 590 jest spójna z wizją państwa, którego bogactwo ma być powiększane w oparciu o własne zasoby, zarówno ludzkie, jak i naturalne. Jeśli chce się przyciągnąć kapitał zagraniczny, należy dostrzec potrzebę wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorców. Przez lata nie mogli oni liczyć na odpowiednie traktowanie przez własny rząd. KONGRES 590 to forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. Dyskusje panelistów wytyczą nowe kierunki rozwoju – wspólną koncepcję prac nad wzrostem ekonomicznym i awansem Polski w gospodarczej hierarchii Europy i świata.

Podczas KONGRESU 590 odbędzie się prezentacja specjalnie przygotowanych raportów poświęconych wyżej wymienionym zagadnieniom. Jednym z nich będzie nowy raport Fundacji Republikańskiej pt. "Główne ryzyka i bariery prowadzenia działalności gospodarczej przez mikro i małych przedsiębiorców w Polsce". Jego prezentacja będzie miała miejsce w czwartek, 17 listopada o godzinie 13:30 w strefie S1 (Mikro i mali przedsiębiorcy). Po prezentacji (którą poprowadzi Radosław Żydok) odbędzie się dyskusja, w której udział wezmą: Mariusz Haładyj (podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju), Cezary Kaźmierczak (prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców), Andrzej Kensbok (założyciel sieci sklepów Chleb z Masłem) i Lidia Marcinkowska (członek zarządu agencji Neuron PR). Moderatorem będzie prezes Fundacji Republikańskiej, Marek Wróbel.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na stronie www.kongres590.pl!

logo

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close