Mapy Wydatków i Dochodów Państwa 2015

Mapy Wydatków i Dochodów Państwa 2015

W 2015 roku największe kwoty państwo polskie nadal wydawało na renty i emerytury - 236,2 mld zł. Istotnie (o 24%) zwiększone zostały nakłady na obronę narodową, ale mimo tego nie osiągneły celu NATO. Dzięki niższym kosztom obsługi długu publicznego oraz zmniejszeniu wydatków na infrastrukturę udało się powstrzymać nadmierny wzrost wydatków łącznych - przyrosły one o 1,48% (do 744,5 mld zł) względem 2014 roku, podczas gdy PKB w tym samym okresie zwiększył się o 3,6%. Mimo to były znacznie wyższe niż dochody z polskich źródeł (634,4 mld zł bez budżetu środków europejskich). Przy obecnym systemie dochodowym, który w najwyższym stopniu polega na opodatkowaniu pracy (318 mld zł), a w nieznacznym stopniu obciąża skumulowany majątek (25,5 mld zł), trudno wierzyć, że sytuacja ta szybko się poprawi.

Mapy znajdziesz pod tym linkiem!

W polskiej debacie publicznej dyskusje o stronie wydatkowej i dochodowej (podatkowej) sektora finansów publicznych prowadzone są często zupełnie rozdzielnie. Takie spojrzenie na zadania państwa jest jednak niepełne i niewystarczające do faktycznego zmierzenia się z problemem niskiej jakości usług publicznych. Do poważniej dyskusji potrzebne są poważne argumenty, a te należy opierać na surowych danych. Od 2011 roku jednym z najważniejszych, cyklicznych projektów Fundacji Republikańskiej jest Mapa Wydatków Państwa. Pokazuje ona w przejrzysty i przystępny sposób wydatki całego sektora finansów publicznych, a nie jedynie budżetu państwa, który odpowiada za mniej niż połowę wszystkich wydatków. Teraz dołączamy do niej Mapę Dochodów Państwa.

Według naszej metodologii, w 2015 roku dochody sektora finansów publicznych wyniosły 643,4 mld zł, a wydatki 744,5 mld zł. Oznacza to, że deficyt bez wliczania transferów z Unii Europejskiej wyniósł aż 101 mld zł. Znaczna jego część powstaje z winy fatalnego bilansu systemu emerytalno-rentowego – wpływy ze składek są niższe od wydatków o prawie 83 mld zł. Porównanie obu map jasno wskazuje, że obszar ten wymaga natychmiastowych reform.

Mapy, wraz z ich szczegółowymi opisami, znajdują się na stronie internetowej www.mapawydatkow.pl. Serdecznie zachęcamy do dzielenia się nimi i wyciągania własnych wniosków na temat polskiego sektora finansów publicznych. Wydrukowane mapy w dużym rozmiarze (100cm x 70cm) można zakupić w Sklepie Republikańskim: www.skleprepublikanski.pl.

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close