Raport z seminarium „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Polsce w kontekście Europejskiej Agendy Cyfrowej”

Raport z seminarium „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Polsce w kontekście Europejskiej Agendy Cyfrowej”

Przyszłość polskiej cyfryzacji, szczególnie po wydzieleniu samodzielnego Ministerstwa Cyfryzacji, prezentuje się optymistycznie. W środowisku panuje duża wiara w możliwość dobrej zmiany. Kadry, również urzędnicze, dysponują wysokimi kwalifikacjami technicznymi. Biznes jest otwarty i gotowy na podjęcie ryzyka inwestycyjnego. Istnieje w Polsce wiele organizacji pozarządowych, które wyspecjalizowały się w tematyce społeczeństwa informacyjnego, a polskim społeczeństwie jest bardzo wiele wybitnych jednostek, kreatywnych i intelektualnych liderów trwającej rewolucji – to główne wnioski z seminarium pt.; „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Polsce w kontekście Europejskiej Agendy Cyfrowej”, które miało miejsce 9 grudnia 2015 w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej.

Tłem dla wydarzenia była Europejska Agenda Cyfrowa – jedna z inicjatyw przewodnich planu rozwoju Europa 2020 zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2010 roku, mająca na celu przyspieszenie upowszechnienia szybkiego Internetu i czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego dla gospodarstw domowych i firm.

W takcie debaty wskazywano także na szereg braków, przede wszystkim w koordynacji i współpracy. Poszczególne elementy administracji państwa muszą wreszcie zyskać wspólny „mózg”, wyznaczający strategiczne cele polityk horyzontalnych. Potrzebny jest nam prawdziwy efekt synergii wynikający z poczucia, że wszyscy Polacy skorzystają na modernizacji państwa, które z kolei zachęci do samorozwoju i nabywania nowych kompetencji. Aby jednak obywatele mogli znowu zaufać państwu, jego aparat urzędniczy musi uczciwie rozliczać się ze swoich zadań i środków, która na nie przeznacza. Jeśli te warunki zostaną spełnione, to z pewnością najbliższe lata upłyną nam na budowie nowej, cyfrowej Rzeczypospolitej.

W seminarium wzięli udział, poseł Maciej Małecki z komisji cyfryzacji, Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego, Alek Tarkowski oraz Justyna Jasiewicz z Cyfrowego Centrum, Artur Marcinkowski z Fundacji „Widzialni” oraz Ewa Krupa z Fundacji Orange, Tomasz Filipowicz z Fundacji Republikańskiej, Marta Kokoszka z Google Polska, a także przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Panele dyskusyjne prowadzili zastępca redaktora naczelnego tygodnia „WPROST” Mariusz Staniszewski oraz dziennikarka „Rzeczpospolitej” oraz tygodnika „Do Rzeczy” Edyta Hołdyńska.

Pobierz tutaj raport pokonferencyjny.

Komentarze

Radosław Żydok

Radosław Żydok

Close