Zmiany dzięki zmianom - wstępniak nowego numeru Rzeczy Wspólnych

Zmiany dzięki zmianom – wstępniak nowego numeru Rzeczy Wspólnych

W ostatnich miesiącach wydarzyło się bardzo wiele. Zmieniają się okoliczności międzynarodowe (i bynajmniej nie chodzi tylko o rosyjską awanturę), zmieniają się oczekiwania Polaków, zmienił się prezydent i najprawdopodobniej zmieni się też cały układ rządzący w naszym kraju. Najbardziej widoczna jest oczywiście przemiana polityczna, ale najbardziej istotna – ta w zbiorowej psychice naszego społeczeństwa. Ona to bowiem umożliwia wprowadzenie reform, które mogą wyznaczyć Polsce nowe kierunki rozwoju, odwrócenie niekorzystnych trendów, wreszcie nowe miejsce wśród krajów Europy i świata.

wróbel

(na fotografii Marek Wróbel, redaktor naczelny RW i wiceprezes Fundacji Republikańskiej)

O zmianie piszemy w wielu tekstach niniejszego numeru (jak zresztą we wszystkich poprzednich), ale największą uwagę skupiamy na modnym ostatnio temacie reindustrializacji. Nie wyłania się z niej gotowa recepta, ale jedno jest bardzo widoczne: by rozwijał się przemysł, bardziej niż publiczne miliardy potrzebne są prorozwojowe warunki podatkowe i brak opresji ze strony administracji. I tania energia.

Zmiany dzięki zmianom. W bieżącym numerze rozpoczynamy stały cykl „Dobre rządzenie”. Znajdą się w nim diagnozy i propozycje systemowych zmian w wybranych dziedzinach– czasem punktowych, czasem całkiem obszernych. Na początek przyglądamy się Trybunałowi Konstytucyjnemu, ale nie sposobowi powoływania jego składu, lecz praktyce działania i wpływu na społeczną świadomość prawa. W zasadzie gotową propozycją dla rządzących jest analiza i wnioski dotyczące cywilnej kontroli nad służbami specjalnymi. Szanowny jesienny Sejmie i Rządzie – tylko brać i wprowadzać! Podobnie z innym artykułem – poświęconym obronie terytorialnej Polski. To właściwie katalog rozwiązań, które należałoby wprowadzić, żeby obrona terytorialna w Polsce była skuteczna i wyglądała groźnie dla potencjalnego agresora. Bo że powinna wyglądać groźnie, to chyba jasne.

Marek Wróbel, redaktor naczelny

PS. Niniejszym tekstem debiutuję jako redaktor naczelny naszego kwartalnika. Mariusz Staniszewski, pod którego kierownictwem ukazało się siedem numerów „RzW”, został zastępcą redaktora naczelnego jednego z największych tygodników opinii w Polsce, co jest zajęciem niesłychanie absorbującym. Pozostaje jednak z nami jako komentator polityczny – a to ważne, ponieważ należy do najlepszych w kraju.

Komentarze

Avatar

Zespół "Rzeczy Wspólnych"

Close