Raport „Nadzór właścicielski nad mieniem Skarbu Państwa. Dobre praktyki”

Raport „Nadzór właścicielski nad mieniem Skarbu Państwa. Dobre praktyki” został opracowany przez Fundację Republikańską w celu pokazania  modelowych rozwiązań w zakresie nadzoru właścicielskiego nad mieniem Skarbu Państwa, które stosuje się w państwach OECD. W raporcie Fundacji można znaleźć opis zasad, którymi powinny kierować się przedsiębiorstwa publiczne oraz wyjaśnienie roli Skarbu Państwa jako właściciela. Wszystkie zasady i dobre praktyki mają służyć jednemu, zasadniczemu celowi: wzrostowi wartości spółki. Zapraszamy do lektury raportu.

Raport dostępny na stronie Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej.

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close