Budget Watch 2013: 23% deficytu już wykorzystane!

Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za rok 2013. Przedstawione informacje nie pozwalają myśleć optymistycznie o budżecie w nadchodzącym roku, gdyż większość kluczowych wskaźników przyjmuje wartości znacznie gorsze niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Deficyt budżetu państwa wyniósł 8 436,9 mln zł, co przy zaplanowanych 35,5 mld zł w skali całego roku oznacza 23,7 proc. kwoty całkowitego deficytu przyjętego w ustawie budżetowej na rok 2013. Natomiast w porównaniu do wykonania budżetu za styczeń 2012, deficyt jest wyższy o ponad 3,1 mld zł. Wówczas wynosił 5,301 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 59 proc.

Dochody budżetu państwa w styczniu 2013r. wyniosły 25 916,5 mln zł co stanowi 8,7 proc. wykonania budżetu za rok 2013. W styczniu ubiegłego roku do budżetu państwa wpłynęło 26,978 mld zł, zatem dochody budżetu były o ponad 1 mld zł wyższe niż w roku obecnym. W ujęciu nominalnym odnotowujemy spadek o 4 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Dochody podatkowe budżetu wyniosły w styczniu 2013r. 23 714,5 mln zł co stanowi 8,9 proc. planowanego wykonania budżetu za rok 2013. W w tym samym okresie rok wcześniej dochody były o ponad 1,76 mld wyższe i  wynosiły blisko 25,48 mld zł. Państwo zanotowało spadek dochodów podatkowych, pomimo wprowadzenia w zeszłym roku  podatku od kopalin. W ujęciu nominalnym dochody budżetu podatkowe są o blisko 7 proc. niższe.

Największy spadek w porównaniu ze styczniem roku 2012 dotyczy podatków pośrednich: z 22,015 mld zł do 17,628 mld zł, czyli o ponad 4,38 mld zł (spadek w ujęciu nominalnym o ponad 20 proc.). Wpływy z podatku akcyzowego spadły z 4,981 mld zł w styczniu 2012r. do 4,429 mld zł w styczniu br. Wpływy z podatku od towarów i usług, czyli najważniejszej pod względem wysokości pozycji budżetowej, spadły natomiast z 16,91 mld zł do niewiele ponad 13 mld zł, czyli o ok. 3,9 mld zł, tj. o ok. 23 proc.!

Wyższe są natomiast wpływy z podatków dochodowych: w PIT -  wzrost o prawie 1 mld zł do 3,99 mld zł, a w CIT  - z 1,5 mld zł do 1,92 mld zł.

Wydatki budżetu za styczeń 2013r. osiągnęły wysokość 34 353,4 mln zł, zatem były wyższe o ponad 2 mld zł niż w styczniu 2012r. (kiedy wyniosły 32 280 mln zł).

Niestety potwierdzają się nasze obawy o wykonanie budżetu w roku 2013. Najbardziej uderzający jest wzrost aż o 60 proc. deficytu budżetowego w porównaniu do stycznia 2012. Resort finansów nie opublikował do chwili obecnej harmonogramu miesięcznego realizacji budżetu, ale wynik gorszy o niemal 60 proc. niż w tym samym okresie roku ubiegłego (gdy w roku 2012 zmieścić w zaplanowanym deficycie pozwolił prawdopodobnie tylko „zastrzyk” środków z zysku NBP w wysokości 8 mld zł), wskazuje, iż należy obawiać się o wykonanie budżetu państwa na rok 2013.

Na początku tego tygodnia zostały opublikowane dane GUS, które jeszcze pogłębiają ten niepokój. Zgodnie z nimi przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w styczniu br. było o 0,4 proc. wyższe niż rok wcześniej, co biorąc pod uwagę inflację, oznacza spadek realnej wysokości wynagrodzeń W dalszej perspektywie oddziaływać będzie to na wysokość wpływów z podatku dochodowego ale przede wszystkim zmniejsza możliwości napędzania gospodarki poprzez konsumpcję i obniża potencjał wpływów z VAT. Pierwsze symptomy tego zjawiska już są widoczne przy zestawieniu danych.

Z dużym niepokojem należy oczekiwać publikowanych w przyszłym tygodniu danych o bezrobociu. Prawdopodobne przekroczy ono poziom 14 proc. (pamiętając o licznej emigracji, która faktycznie nie pozwala tego niechlubnego wskaźnika śrubować), co potwierdzi, że negatywna ocena założenia przyjętego do budżetu (13 proc. deficytu na koniec roku), nabierze bardzo realnego kształtu.

 

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close