Bezrobocie najmocniej uderza w młodych

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane o bezrobociu w styczniu. Zgodnie z oczekiwaniami większości analityków liczba bezrobotnych okazała się wyższa od szacunków rządu.

Obecnie 14,2% dorosłych Polaków pozostaje bez pracy . To wzrost o 1% w porównaniu z okresem analogicznym w zeszłym roku, i to najwyższa wartość od siedmiu lat.

Opublikowane dane wydają się jeszcze bardziej pesymistyczne jeśli weźmiemy pod uwagę hamującą dynamikę naszej gospodarki. Według szacunków Eurostatu w roku 2013 wzrost PKB osiągnie tylko 1,2%, co przy postępującym wzroście cen oznacza dla Polski stagnację.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja osób młodych – grupy, na której kłopoty gospodarcze odbijają się najmocniej. Obecnie  28,4% osób w wieku 15-24 pozostaje bez pracy. Po okresie wyraźnego spadku bezrobocia młodych, po masowej emigracji związanej z otwarciem zachodnich rynków pracy widać wyraźną tendencję powrotu do wysokich wskaźników bezrobocia z początku wieku, gdzie sięgało ono prawie 42%. Dodając do tego fakt, że ponad 60%[1] młodych pracujących Polaków znajduje zatrudnienie dzięki umowom cywilno-prawnym, wiążącym się zazwyczaj z niskimi stawkami i brakiem stabilności zatrudnienia należy stwierdzić, że w obecnych warunkach założenie rodziny czy kupno mieszkania zdają się marzeniami nie do zrealizowania.[1] Dane Eurostat

[2] Dane Eurostat

[3] Dane Eurostat z 12.2012

[4] Dane GUS

[5] Dane Eurostat

[6] Wartości prognozowane

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close