Anna Streżyńska dołącza do zespołu Fundacji Republikańskiej

Od stycznia 2013 r. do zespołu Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej dołącza b. szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska. Będzie pełnić funkcję szefa Zespołu ds. Administracji i Cyfryzacji.

Mamy przyjemność poinformować, że do zespołu ekspertów Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej dołączyła pani Anna Streżyńska.

W Fundacji Republikańskiej będzie pełnić funkcję szefa Zespołu ds. Administracji i Cyfryzacji.

Zespół pod kierownictwem pani Anny Streżyńskiej przygotowuje raport na temat wykorzystania przez Polskę funduszy europejskich związanych z dostępem do szerokopasmowego internetu. W raporcie zostanie przedstawiona diagnoza stanu obecnego i rekomendacja zmian. Kolejne raporty Zespołu będą dotyczyć oceny wprowadzania w Polsce e-administracji oraz podsumowania dotychczasowych prac Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w tym zakresie.

O wszystkich raportach i działalności Zespołu Anny Streżyńskiej będziemy informować na bieżąco.

 

Anna Streżyńska - prawniczka, urzędnik państwowy, w latach 2006–2012 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1995–1997 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 1998 do 2001 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności w rządzie Jerzego Buzka, a od 2000 także dyrektorem departamentu w tym resorcie.

W latach 2001–2004 współpracowała z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie zajmowała się regulacjami rynków infrastrukturalnych. Była też dyrektorem programowym periodyku "Prawo i ekonomia w telekomunikacji". W 2004 założyła Centrum Studiów Regulacyjnych, którym kieruje do dzisiaj. Jest członkiem Rady Instytutu Wolności.

Od 15 listopada 2005 do 6 maja 2006 zajmowała stanowisko podsekretarza stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Od 14 stycznia 2006 do 8 maja 2006 pełniła obowiązki prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Od 8 maja 2006 do 1 lutego 2012 sprawowała urząd prezesa UKE.

Anna Streżyńska została uhonorowana wieloma nagrodami oraz odznaczeniami.

W 2008 r. otrzymała nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem Telekomunikacji Polskiej”. W 2010 r. otrzymała Odznakę Honorową „Bene Merito”.

W 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, odznaczył szefową UKE, Annę Streżyńską Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Anna Streżyńska została również uhonorowana przez Prezydenta odznaką „Zasłużony dla Łączności" za szczególne zasługi w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Urzędu oraz dbałość o interes konsumentów i bezstronność w relacjach z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i operatorami pocztowymi. W 2012 r. została laureatką prestiżowej Nagrody im Marka Cara.

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close