Dlaczego potrzebujemy Rzecznika Praw Podatnika?

Standardy relacji państwo–podatnik powinny być wyższe. Ich poprawa była  podstawowym celem prac zespołu Fundacji Republikańskiej nad projektem ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika.

Zaproponowane w projekcie kompetencje rzecznika uderzają w konkretne bolączki naszego systemu podatkowego. Trójkąt skomplikowanych relacji występujących pomiędzy podatnikiem, ustawodawcą i organami  skarbowymi jest skazany na permanentny konflikt. Podatnik pragnie płacić niewiele, łatwo i szybko. Ustawodawca chce w gąszczu przepisów zachować przymiot racjonalności. A organy skarbowe, na które spada niewdzięczna rola faktycznego poboru podatków, chcą mieć najszersze możliwe kompetencje weryfikacji rozliczeń i nacisku na podatników.

Wiele państw, w celu łagodzenia tych sprzecznych interesów, utworzyło wyspecjalizowane instytucje – podatkowych ombudsmanów. Od USA i Kanady, po wiele państw Europy, rzecznicy praw podatnika stoją na straży praworządności procesu egzekwowania danin publicznych.

RPP ma stać na straży praw podatnika i wzmacniać jego pozycję względem organów podatkowych.

Poważnym argumentem za stworzeniem RPP są wyniki raportu Banku Światowego „Paying Taxes”, który obrazuje łatwość płacenia podatków. Polska zajmuje w nim odległe 127 miejsce za… Zimbabwe. Wszystkie państwa, które zdecydowały się na powołanie RPP, są na wyższym miejscu w tym rankingu.

W trakcie ostatnich trzech lat urzędy skarbowe wydały ponad 4 tys. wadliwych decyzji administracyjnych o łącznej wartości 2,5 mld zł.

Z tytułu samych odsetek i kosztów postępowań skarbowych w tych sprawach Skarb Państwa stracił prawie 300 mln zł.

Liczba orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych oraz orzeczeń NSA uchylających decyzje organów skarbowych i celnych w 2009 r. to 2039, a w kolejnych latach było ich 1602 i 1554.

Ile wyniosły nienależnie pobrane podatki? W roku 2009 – 1464 mln, w kolejnym roku – 566 mln, w następnym – 485 mln.

Według danych Ministerstwa Finansów błędne decyzje z tytułu samych odsetek kosztowały nas: w roku 2009 – 95 mln, prawie 96 mln, później były to 72 mln, a w 2011 r. skok – prawie 118 mln zł.

To są poważne pieniądze. Dlatego pomysł powołania RPP wymaga poważnej debaty.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją. Więcej szczegółów na temat Rzecznika Praw Podatnika oraz projekt ustawy można znaleźć na stronie rzecznikpodatnikow.pl

[box type="download" ]Rzecznik Praw Podatnika - Projekt Ustawy[/box]

Komentarze

Avatar

Paweł Gruza

Close