Raport “Polityka podatkowa wobec braży tytoniowej”

26 września odbyła się  konferencja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, na której zaprezentowaliśmy nasz raport pt. “Polityka podatkowa państwa wobec branży tytoniowej oraz jej konsekwencje ekonomiczne i społeczne.”

19 września Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy okołobudżetowej zawierający stawki akcyzy na wyroby tytoniowe na rok 2013. Projekt kontynuuje politykę zbyt szybkich wobec wymogów unijnych podwyżek akcyzy,  prowadzących do wzrostu szarej strefy a w konsekwencji spadku nominalnej wysokości dochodów budżetu. Podwyżka ta uderzy szczególnie silnie w najmniej zamożnych konsumentów papierosów przesuwając ich do szarej strefy, co będzie miało negatywne skutki dla dochodów budżetowych.

Papierosy pali co trzeci dorosły Polak, a dochody z podatków od wyrobów tytoniowych stanowią prawie jedną dziesiątą dochodów budżetu państwa, co jest ewenementem w Unii Europejskiej. W latach 2004 – 2012 stawka akcyzy minimalnej wzrosła o ponad 183%, a nominalne dochody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe zwiększyły się o prawie 100%. Podatki pośrednie (akcyza i VAT) stanowią w Polsce ok. 85% ceny paczki papierosów, podczas gdy średnia UE jest o ponad 5 punktów procentowych niższa. Zagadnienie opodatkowania akcyzą papierosów jest więc istotne zarówno dla przeciętnego konsumenta, jak i z perspektywy zachowania równowagi finansów publicznych.

Mamy nadzieję, że nasz raport stanie się podstawą do pogłębionej dyskusji na temat.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją i raportem.

[box type="download" ]Polityka podatkowa wobec branży tytoniowej[/box]

[box type="download" ]Prezentacja raportu[/box]

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close