Widzimy, że nasze państwo jest słabe, nierządne, skorumpowane i przesadnie zbiurokratyzowane. Brakuje mu niezbędnych do skutecznego rządzenia narzędzi, a życie publiczne jest skolonizowane przez osoby i grupy działające we własnym, a nie wspólnym interesie.

Dlatego w 2009 roku powołaliśmy do życia Fundację Republikańską – niezależną organizację pozarządową, działającą na rzecz prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, podmiotowości Rzeczypospolitej, w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka.

Darowizny

Darowizny na wsparcie naszej działalności można wpłacać bezpośrednio przelewem na nasze konto. W tytule prosimy wpisywać "Darowizna na cele statutowe". Każdemu darczyńcy serdecznie dziękujemy!

84 2490 0005 0000 4520 9156 1754
Fundacja Republikańska
ul. Nowy Świat 41
00-042 Warszawa

W co wierzymy?

Życie. Każda osoba jest obdarzona niezbywalną godnością i jej życie powinno być chronione od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

Dobro wspólne. Życie publiczne powinno być kształtowane w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, a prawo służyć ogółowi obywateli.

Polska. Jesteśmy patriotami. Nasze państwo – owoc pracy i walki pokoleń Polaków – powinno być zarówno formalnie suwerenne jak i faktycznie podmiotowe w stosunku do innych państw, organizacji i grup interesu (ponadnarodowych i krajowych).

Co chcemy osiągnąć?

Kształtować dojrzałych obywateli. By działać skutecznie, musi angażować się wiele osób, dla których postawa zaangażowania w sprawy publiczne, jest naturalnym dopełnieniem obowiązków rodzinnych i zawodowych, a nie hobby czy kaprysem.

Budować instytucje. Słabość polskiego życia publicznego, partii politycznych, działań obywateli i ich zrzeszeń – wynika z braku silnych instytucji obywatelskich.

Zmieniać życie publiczne. Patrzeć władzy na ręce, przygotowywać koncepcje zmian instytucji, szukać dla tych zmian sojuszników, wdrażać je w życie.

Zostań wolontariuszem!

Masz trochę wolnego czasu? Chcesz zrobić coś pożytecznego dla dobra wspólnego? Chcesz uczestniczyć w pracach nad raportami Fundacji Republikańskiej, współpracować w ramach tworzonego zaplecza eksperckiego? A może chcesz nam pomóc w kreowaniu wizerunku, redagowaniu tekstów, przy pracach administracyjnych?

Poszukujemy ludzi dyspozycyjnych, komunikatywnych i otwartych na nowe doświadczenia, studentów wszystkich lat. Oferujemy ciekawy pomysł na spędzenie wolnego czasu, odbycie praktyk studenckich, profesjonalne szkolenia, możliwość współpracy z ekspertami Fundacji.

Jeśli podzielasz wyznawane przez nas wartości, zostań Obywatelem, zostań republikaninem, zostań wolontariuszem Fundacji Republikańskiej!

Dodatkowych informacji udziela:

Radosław Żydok
Dyrektor operacyjny Fundacji Republikańskiej
radoslaw.zydok@fundacjarepublikanska.org
tel. 698 124 258

Close