rzeczy

Redakcja:

Mariusz Staniszewski - redaktor naczelny
Dariusz Wasilewski - sekretarz redakcji
Marek Wróbel
Radosław Żydok

Edycja:

Okładka: Wojciech Pawliński
Ilustracje: Wojciech Pawliński, Sebastian Cabaj
Opracowanie graficzne: Igor Majorkiewicz
Korekta: Jadwiga Marculewicz-Olaś
Promocja, sprzedaż i dystrybucja: Radosław Żydok 
Prenumerata: Beata Filipowicz
Biblioteki: biblioteki@rzeczywspolne.pl
Webmaster: Radosław Żydok

Wydawca:

Fundacja Republikańska

ul. Nowy Świat 41
00-042 Warszawa
tel./fax: +48 22 891 07 37

e-mail: biuro@fundacjarepublikanska.org
www: http://www.fundacjarepublikanska.org

Kontakt:

Rzeczy Wspólne

ul. Nowy Świat 41
00-042 Warszawa

tel./fax: +48 22 891 07 37
e-mail: redakcja@rzeczywspolne.pl
www: http://www.rzeczywspolne.pl

Close