2011


Zawody regulowane. Aktualny stan prawny i propozycje zmian

Autorzy raportu: Przemysław Wipler (szef projektu), Mariusz Paczkowski (koordynator projektu), dr Stanisław Tyszka, Bartosz Troczyński, Bartłomiej Walentyński, Tomasz Warowny

Wrzesień 2011

Pobierz raport

Załącznik - tabela zawodów regulowanych


2012


Koncepcja operacyjna wojny powietrzno-morskiej na Zachodnim Pacyfiku

Autor: Jacek Bartosiak

Styczeń 2012

Pobierz raport


Szkolnictwo zawodowe i techniczne w Polsce. Diagnoza i propozycje rozwiązań programowych

Autorzy: Marcin Chludziński, Krzysztof Brosz, Krzysztof Bosak

Styczeń 2012

Pobierz raport


Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przegląd stosowanych rozwiązań.

Autorzy: Michał Czarnik, Michał Kot, Jan Urmański

Współpraca: Daniel Salamon, Bartosz Troczyński, Michał Tyszkiewicz

Marzec 2012

Pobierz raport


Deregulacja – jak powstrzymać inflację prawa?

Pod redakcją dra Stanisława Tyszki

Maj 2012

Pobierz raport


Polityka podatkowa państwa wobec branży tytoniowej oraz jej konsekwencje ekonomiczne i społeczne

Autorzy: Krzysztof Brosz, Tomasz Gigol, Maciej Rapkiewicz, Dr Stanisław Tyszka

Współpraca: Marta Tyce

Wrzesień 2012

Pobierz raport


Foreign Account Tax Compliance Act. FATCA i jej konsekwencje dla polskich instytucji finansowych

Autorzy: dr Stanisław Tyszka, Krzysztof Bosak

Wrzesień 2012

Pobierz raport


Zatrudnienie w administracji rządowej - dynamika i koszty

Autorzy: Marcin Chludziński (koordynator projektu), Krzysztof Brosz, Przemysław Wipler

Wrzesień 2012

Pobierz raport

Załącznik 1 ‐ Wzrost/spadek zatrudnienia

Załącznik 2 ‐ Wzrost/spadek wydatków na umowy o pracę

Załącznik 3 ‐ Wzrost/spadek wydatków na umowy cywilnoprawne


Nowy porządek. Uwarunkowania geopolityczne amerykańsko-chińskiej rywalizacji o hegemonię. Rola Rosji i Europy. Analiza długoterminowa.

Autor: Jacek Bartosiak

Październik 2012

Pobierz raport


Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian

Autorzy: Krzysztof Brosz, Marcin Chludziński, Michał Czarnik, Michał Kot

Redakcja: Artur Bazak, Marcel Klinowski

Grudzień 2012

Pobierz raport


2013


Nadzór właścicielski nad mieniem Skarbu Państwa. Dobre praktyki

Luty 2013

Pobierz raport


Nadzór właścicielski nad spółką Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Ocena działalności Ministra Skarbu Państwa w latach 2008-2012

Autor: Marcel Klinowski

Luty 2013

Pobierz raport


Problematyka regulacji rynku firm pożyczkowych w Polsce

Autor: Łukasz Czernicki

Kwiecień 2013

Pobierz raport


Szybciej, taniej, skuteczniej. Poprawa warunków obsługi prawnej osób fizycznych i osób prawnych w Polsce

Maj 2013

Pobierz raport


Skutki „repolonizacji” sektora bankowego. Czy tylko pozytywne?

Autorzy: Maciej Bartol, Maciej Rapkiewicz

Lipiec 2013

Pobierz raport


Koszty i efektywność systemu podatkowego w Polsce

Autor: Karol Jagliński

Sierpień 2013

Pobierz raport


Aktywizacja bezrobotnych w Wielkiej Brytanii

Autor: Henryk Kalinowski

Wrzesień 2013

Pobierz raport


Polski system ubezpieczeń społecznych. Diagnoza sytuacji

Listopad 2013

Pobierz raport


Wynagrodzenia w administracji publicznej

Grudzień 2013

Pobierz raport


2014


Polskie Lasy. Analiza instytucji, rynku i polityki

Autor: Karol Jagliński

Luty 2014

Pobierz raport


Polacy na Wschodzie a polityka migracyjna RP. Diagnoza i propozycje zmian

Autor: Kamila Opiela, Sergiy Skorycki, Ziemowit Socha

Redakcja i korekta: Magdalena Osińska

Grudzień 2014

Pobierz raport


2015


Partnerstwo publiczno-­‐prywatne jako szansa na szybki rozwój Polski

Autor: Marcin Osowski

Styczeń 2015

Pobierz raport


Samochody w instytucjach publicznych. Wnioski i rekomendacje [2013]

Autor: Paweł Lewandowski

Przy współpracy: Karol Ciulkin, Karol Jagliński, Sebastian Wójcik

Konsultacje merytoryczne: Marcin Chludziński

Marzec 2015

Pobierz raport


Cyfryzacja Rzeczypospolitej. Problemy, wyzwania, nadzieje

Autor: Radosław Żydok

Grudzień 2015

Pobierz raport


2016


Mapa Wydatków Państwa 2014

Autorzy: Karol Jagliński, Paweł Lewandowski, Janek Mońka

Przy współpracy: Marcin Chludziński

Styczeń-luty 2016

Zobacz mapę


Rynek detalicznego handlu spożywczego w Polsce

Autor: Rafał Momot

Przy współpracy: Marek Wróbel, Marcin Izdebski

Luty 2016

Pobierz raport


Samochody w instytucjach publicznych. Wnioski i rekomendacje - edycja 2014

Autorzy: Łukasz Mróz, Marcin Izdebski (współpraca), Radosław Żydok (redakcja)

Lipiec 2016

Pobierz raport


Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce

Autor: Rafał Momot

Wrzesień 2016

Pobierz raport


Mapy Wydatków i Dochodów Państwa 2015

Autorzy: Marcin Izdebski, Karol Jagliński, Janek Mońka

Październik 2016

Zobacz mapy


Zła zmiana. Negatywne konsekwencje zmiany czasu (praca wspólna Fundacji Republikańskiej i Stowarzyszenia KoLiber)

Autorzy: Kamila Kępińska, Damian Kłosowicz, Paweł Młynarek, Feliks Pobiedziński, Marek Wróbel, Krzysztof Zając, Marzena Zając, Radosław Żydok

Październik 2016

Pobierz raport


Rynek produkcji spożywczej w Polsce. Czy polska żywność rzeczywiście jest polska?

Autorzy: Marcin Izdebski, Rafał Momot

Październik 2016

Pobierz raport


Polska wobec inwestorów zagranicznych. Propozycja nowej polityki

Autorzy: Marcin Izdebski, Andrzej Kensbok, Rafał Momot, Marcin Roszkowski (Instytut Jagielloński), Adam Stolarz, Marek Wróbel, Radosław Żydok

Listopad 2016

Pobierz raport


System poboru opłat drogowych. Analiza, wnioski, rekomendacje

Autorzy: Marcin Izdebski, Zbigniew Makowski, Bartosz Piechota, Radosław Żydok

Listopad 2016

Pobierz raport


No-Action Letter w systemie nadzoru nad polskim rynkiem finansowym

Autor: Jacek Jonak

Grudzień 2016

Pobierz raport


Status prawny dokumentów publicznych i ich wytwórców w wybranych państwach Unii Europejskiej

Autorzy: Marcin Barański, Agata Kosieradzka-Federczyk, Jacek Kudła, Blanka Julita Stefańska

Grudzień 2016

Pobierz raport


Opodatkowanie akcyzą e-papierosów

Autorzy: Zbigniew Makowski, Radosław Żydok

Grudzień 2016

Pobierz raport


2017


Komentarz do propozycji zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Analiza poselskiego projektu „Apteka dla farmaceuty”

Autor: Rafał Momot

Styczeń 2017

Pobierz raport


Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Analiza porównawcza systemów prawnych funkcjonujących w Polsce i wybranych krajach OECD

Autorzy: Dominik Mazur, Radosław Żydok
Współpraca: Marcin Kubiński, Łukasz Mróz, Piotr Remuszko, Maria Wojas
Konsultacja merytoryczna: Dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

Luty-marzec 2017

Pobierz raport

Close