Cezary Marzęda

Wykształcenie: Inżynier Geodezji i Kartografii. W trakcie studiów ekonomicznych.

Kariera zawodowa: Pracował w Emapa S.A. (2015-2017), gdzie prowadził szkolenia z MapInfo Pro. Jest to oprogramowanie służące do biznesowych analiz przestrzennych dla przedsiębiorstw: bankowych, handlowych, wytwórczych, transportowych oraz dla administracji państwowej. Reprezentował spółkę na konferencjach.

Aktywność pozazawodowa: Był Przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Geodezji i Kartografii (2013-2014). W tym samym czasie reprezentował studentów swojego wydziału jako członek Rady Wydziału. Prowadził szkolenia z umiejętności miękkich z ramienia STER.org.pl (2015-2016). Od niedawna jest aktorem w Teatrze Oratorium.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Makroekonomia, nowe technologie, inwestycje zagraniczne.

Kontakt:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/cezary-marzeda-03779064/

Email: cezary.marzeda@fundacjarepublikanska.org

Close