Federacja Rosyjska a mniejszość rosyjska w Europie Wschodniej. Nowe narzędzie kontroli przestrzeni postradzieckiej?

Upadek bipolarnego podziału świata spowodował pod koniec XX wieku na obszarze Europy Wschodniej ukształtowanie się nowej sytuacji geopolitycznej. Europa Wschodnia stała się przestrzenią pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską. Nowy układ sił nie został określony do końca, podlega ewolucji, co oznacza, że na terytorium Ukrainy i Mołdawii trwa ciągła rywalizacja o wpływy. Celem jest nie tylko ostateczny kształt systemów politycznych państw tego obszaru, ale również kierunek ich polityki zagranicznej. Nie jest to w pełni samodzielny region, gdyż brakuje tu rzeczywistych więzi między państwami a relacje z Zachodem są w rzeczywistości układaniem stosunków w cieniu Rosji. Powrót Rosji do roli głównego gracza, autorytarnie narzucającego swoje zasady jest coraz bardziej możliwy. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazują prawdziwą twarz imperializmu rosyjskiego. Rosja prowadzi wyrafinowaną grę wykorzystując tendencje separatystyczne terenów spornych. Warto prześledzić dotychczasowe ścieżki polityki rosyjskiej wobec sąsiadów w Europie Wschodniej, skupiając się na roli mniejszości rosyjskiej i rosyjskojęzycznych.

czytaj więcej: Federacja Rosyjska a mniejszość rosyjska w Europie Wschodniej Nowe narzędzie kontroli przestrzeni postradzieckiej

Katarzyna Kaczyńska

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close